Luomuliitto: Hallituksen esitys lannoitetueksi ylläpitää riippuvuutta tuontilannoitteista

”Ei kannusta optimoimaan ravinteiden käyttöä ja kehittämään tuotantoa kestävämpään suuntaan.”
Luomuliiton mukaan lannoitetuki ei esitetyssä muodossaan ole oikeudenmukainen.