Metsä

Paperiliitto: Pienet yritykset kärsivät paikallissopimuksiin siirryttäessä

Metsäteollisuus ry:n nykyiset työehtosopimukset korvautuvat uusilla ensi vuoden lopulta alkaen.
Kari Salonen
Paikalliseen sopimiseen siirtyminen heikentää pienten metsäteollisuusyritysten asemaa, sanoo Petri Vanhala.

Metsäteollisuus ry kertoi tänään torstaina siirtävänsä työehtosopimusneuvottelut paikallistasolle. Paperiliiton mukaan siitä kärsivät lähinnä pienet yritykset, joilla ei ole osaamista ja valmiuksia sopimusneuvotteluihin.

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala kertoo yllättyneensä Metsäteollisuus ry:n ulostulosta. Toisaalta tyytymättömyys nykyiseen järjestelmään oli kyllä tiedossa.

"Metsäteollisuus on miettinyt paikalliseen sopimiseen siirtymistä vuoden 2005 työtaisteluiden jälkeen", Vanhala toteaa.

Metsäteollisuus ry perustelee ratkaisuaan sillä, että yritysten tilanne ja tarpeet ovat erilaisia. Valtakunnalliset työehtosopimukset eivät niihin vastaa.

Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajan Ilkka Hämälän mukaan paikallinen sopiminen ottaa huomioon yrityksen tarpeet. Paikallissopimuksiin siirtymisen tavoitteena ei siten ole palkkojen alentaminen vaan tehtaiden ja yritysten kilpailukyvyn parantaminen.

Vanhalan mukaan työnantaja saa järjestäytyä haluamallaan tavalla. Hän piti hyvänä sitä, että Hämälä lupasi kunnioittaa myös työntekijäpuolen järjestäytymisoikeutta.

Vanhala arvelee, että kyse on ainakin osin siitä, että kolme suurta metsäteollisuusyritystä näkee Suomen tilanteen erilailla. Kaksi niistä haluaa pysyä täällä ja investoida Suomeen. Yksi ei.

"Kärsijöiksi jäävät pienet yritykset. Niillä ei ole valmiuksia neuvotella työsopimuksista. Vaikka Metsäteollisuus ry irtisanoutuu työehtoneuvotteluista, luultavasti istumme aika nopeasti alas keskustelemaan tähän liittyvistä järjestelyistä", toteaa Vanhala.

Lue myös:

Metsäteollisuus irtautuu työehtosopimusneuvotteluista

Katso uusin video
Lue lisää

Palta esittää työehtosopimusten avaamista koronakriisistä pahiten kärsineillä aloilla

SAK: Metsäteollisuuden irtiotolla ei näytä olevan hyväksyntää koko metsäteollisuudessa

Empivä Sanna Marin sai mitä tilasi - seuraavina vuosina kannattaa tilata muuta

Paperiliiton Vanhala haluaa osapuolet yhteen pöytään neuvottelemaan Suomen teollisuuden toiminnan turvaamisesta – myös EK:sta pitäisi löytyä tahtoa