Metsä

Lisäraha ja suojeluinto poikivat uusia suojelumetsiä – sekä valtion Metso-ohjelma että yksityinen Luonnonperintösäätiö etenevät vauhdilla

Metso-ohjelman pysyvien suojelualueiden pinta-alatavoite täyttyy nykytahdilla vuoteen 2025 mennessä. Luonnonperintösäätiön saamat lahjoitukset kaksinkertaistuivat viime vuonna.
Jukka Pasonen

Metsänomistajat suojelivat viime vuonna aiempaa enemmän metsiä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman Metson kautta, kertovat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö.

Pysyviä suojelualueita perustettiin noin 5 500 hehtaaria, kun vuonna 2019 alaa kertyi 4 637 hehtaaria. Kymmenvuotisia ympäristötukisopimuksia solmittiin noin 3 500 hehtaarille, mikä on yli 1 000 hehtaaria edellisvuotta enemmän.

Luonnonhoitoa sekä elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöitä yksityismetsissä tehtiin 145 hehtaarilla.

Suojelun lisäys johtuu siitä, että eduskunta on lisännyt Metso-ohjelman rahoitusta viime vuosina ja ely-keskuksiin on palkattu lisää henkilökuntaa.

"Toinen tärkeä tekijä on, että metsänomistajilla on halua turvata arvokkaita luontokohteita. Kyselyt lähtevät liikkeelle usein sitä kautta, kun Metsään.fi-palvelusta nähdään tiedossa olevat luontokohteet", kertoo metsäkeskuksen luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen.

Raatikaisen mukaan muutkin metsäalan toimijat ovat aktivoituneet ympäristötukien hakemiseen metsänomistajien puolesta. Viime vuonna vajaa viidennes ympäristötukipäätöksistä perustui muun kuin metsäkeskuksen asiakasneuvojan valmisteluun.

Ulkopuoliset toimijat ovat voineet saada ympäristötuen valmistelukorvausta nykyisen Kemera-lain aikana vuodesta 2015 asti. Varsinainen suojelukorvaus menee metsänomistajalle.

"Harva metsänomistaja pystyy yksin hakemuksen laatimaan, se on varsin vaativaa. Pitää osata arvioida metsävaroja ja luontoarvoja ja tulkita, ovatko kohteet metsälain mukaisia arvokkaita elinympäristöjä vai täyttävätkö ne Metson kriteerit."

Yhä suurempi osa ympäristötukisopimuksista perustuu umpeutuvan sopimuksen uusimiseen. Metso-ohjelma käynnistyi vuonna 2008.

Osa umpeutuvista ympäristötukikohteista päätyy pysyvään suojeluun. Metsäkeskus on välittänyt tiedot lähes 10 500 hehtaarista ely-keskukselle, joka neuvottelee pysyvistä suojelualueista.

Metso-ohjelman tavoitteesta perustaa 96 000 hehtaaria uusia suojelualueita vuoteen 2025 mennessä on saavutettu 82 prosenttia.

Luonnonhoidon ja metsätalouden ympäristötuen tavoitteesta oli viime vuoden lopulla kasassa 63 prosenttia.

Pysyvän suojelun tavoite täyttyy nykyisellä rahoituksella, mutta ympäristötukisopimusten ja luonnonhoitohankkeiden tavoitteen toteutuminen edellyttäisi rahoituksen kaksinkertaistamista.

Metson rinnalla toimii Helmi-elinympäristöohjelma, joka keskittyy muihin kuin metsäisiin elinympäristöihin. Ohjelma tukee esimerkiksi soiden ennallistamista sekä lintuvesien, paahde-elinympäristöjen ja perinnebiotooppien hoitoa.

Helmi mahdollistaa luonnonhoitotyöt myös yksityisillä suojelualueilla, Raatikainen korostaa.

"Aikaisemmin yksityisten suojelualueiden ennallistamistoimille ei ole ollut rahoitusta. Helmi-ohjelma paikkaa tätä aukkoa."

Helmi-ohjelman valmistelussa haetaan samalla Metso-ohjelmalle jatkoa vuoteen 2030 saakka. Valtio tekee periaatepäätöksen ohjelmien rahoituksesta keväällä.

Metsien suojelu on edennyt myös yksityisellä rahoituksella. Metsiä suojelevan Luonnonperintösäätiön saamat lahjoitukset kaksinkertaistuivat viime vuonna edellisvuodesta.

Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtaja Pepe Forsberg kertoo MT:lle, että säätiö keräsi viime vuonna metsien suojeluun neljä miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin summa oli 1,9 miljoonaa.

Luonnonperintösäätiö on hankkinut vuodesta 2 000 lähtien yhteensä yli 3 000 hehtaaria maata. Viime vuosina se on suojellut vuosittain joitakin satoja hehtaareja. Forsbergin mukaan tavoitteena on harpata tuhansien hehtaarien kokoluokkaan.

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Suojelu vie työpaikkoja

EU:n metsäpolitiikalla on hintansa kansantaloudelle

MTK ja Suomen yhteismetsät ry: Suojeluvaatimukset rajoittavat yhteismetsien käyttöä

EU-parlamentti kannattaa metsien suojelun lisäämistä, mukana myös metsästyskielto suojelualueilla – "Saimme torpattua, että komissiolle annettaisiin oikeus määritellä kestävä metsänhoito"