Metsä

Ville Niinistön esitys rajoittaisi hakkuita rajusti, MTK pitää tavoitetta pähkähulluna ilmaston kannalta

Suomen maankäyttösektorin hiilinielutavoite kiristyisi 17,8 miljoonasta tonnista noin 30 miljoonaan tonniin.
Kari Salonen
Ville Niinistö esittää EU:n hiilinielutavoitteen dramaattista kiristämistä.

EU-parlamentin ympäristövaliokunnan pääneuvottelijana toimiva Ville Niinistö (vihr.) haluaa kasvattaa EU-maiden hiilinieluja dramaattisesti. MTK:n mukaan Niinistöltä puuttuu ymmärrys siitä, miten metsiä voidaan käyttää ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Niinistö kertoi MT:lle marraskuun alussa, että hän haluaa kasvattaa EU:n jäsenmaiden hiilinieluja. Silloin kyse oli vielä komission heinäkuussa antaman 310 miljoonan tonnin hiilinielun maltillisesta, noin 15 prosentin kasvattamisesta.

Niinistö totesi tuolloin, että kyseinen hiilinielu olisi kustannustehokkain verrattuna päästöjen vähennyksen hintaan.

Nyt Niinistö aikoo esittää, että EU:n maankäyttösektorin hiilinielun kokonaistavoite nostettaisiin 490 miljoonaan hiilidioksidi­ekvivalentti­tonniin vuonna 2030. Suomen osalta maankäyttösektorin hiilinielutavoite lähes tuplaantuisi 17,8 miljoonasta tonnista 30 miljoonaan tonniin.

Tavoitteen raju kiristäminen vaikeuttaisi esimerkiksi nykyisten hakkuumäärien ylläpitoa.

Metsänomistajia edustava MTK torppaa Niinistön esityksen täysin. Järjestön mukaan esitys kääntyy itseään vastaan ilmastonmuutoksen torjunnassa.

"Esitys on metsien kannalta aivan pähkähullu. Se näyttää, ettei Niinistöllä ole mitään käsitystä, miten metsien käsittelyllä torjutaan ilmastonmuutosta", toteaa MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.

Mäki-Hakolan mukaan ilmastonmuutosta ei pysäytetä hakkuita rajoittamalla. Sen sijaan panokset pitäisi laittaa siihen, että fossiilitalous korvataan kierrätykseen perustuvalla biotaloudella.

"Uusiakin materiaaleja tarvitaan, mutta ne voidaan tuottaa kestävästi uusiutuvista raaka-aineista", sanoo Mäki-Hakola.

Mäki-Hakolan mukaan metsien käytön rajoituksista on saatu riittävästi näyttöjä. Se pysäyttää niiden kasvun ja metsiin sitoutunut hiilivarasto häviää nopeasti metsäpalojen mukana taivaalle.

"Niinistön tavoite lienee hakkuiden vähentäminen. Se tarkoittaa ilmastonmuutoksen vastaisen työkalun menettämistä. Sen sijaan meidän pitää panostaa metsien kasvuun hyvällä metsänhoidolla, lannoituksilla, harvennuksilla ja muilla hakkuilla", Mäki-Hakola sanoo.

Niinistö on kirjoittanut mietintönsä EU-parlamentille. Hänet nimitettiin syksyllä parlamentin ympäristövaliokunnan pääneuvottelijaksi. Hänen raporttinsa liittyy hiilinieluja koskevaan niin sanottuun lulucf-asetukseen, joka on yksi osa EU:n komission heinäkuussa esittelemää ilmastotoimien pakettia.

EU:n tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen mittava vähentäminen.

Maankäyttösektorilla on erittäin suuri merkitys Suomen päästö- ja nielutaseille, sillä maankäyttösektori vastaavat suuruudeltaan noin 20–50 prosenttia muiden sektoreiden vuosittaisista päästöistä. Siihen sisältyvät metsistä, viljelysmaasta, ruohikkoalueista sekä metsityksestä ja metsien siirtymisestä muuhun maankäyttöön aiheutuvat päästöt ja nielut.

Lue Niinistön aiheesta MT:lle marraskuussa antama haastattelu:

Pahamaineinen EU-laki hiilinieluista muuttumassa Suomi–ystävälliseksi – Ville Niinistö: Suomi ei joudu paikkaamaan muiden maiden nieluja

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Maataloutta ajetaan viimeiselle rannalle

Lukijalta: On ongelma, että päästökaupan rahat eivät mene hiilinielujen omistajille – rahavirta pitää saada Suomeen ja metsänomistajille

Maankäytön ja metsien hiilinieluasetuksen vaatimukset EU-jäsenmaille vaihtelevat – tavoitteena on, ettei maa- ja metsätalous kuormita 2035 jälkeen ilmastoa

Puukauppa vilkastui tukin vedolla: Havutukin hintojen 12–13 prosentin nousu vauhditti niiden kauppaa 39 prosenttia viime vuonna