MT Metsä

Suomen hiilinielut kasvavat maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman toimenpiteillä

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman toimenpiteillä on miljoonien hiiliekvivalenttitonnien vaikutus ilmastolle.
Metsät sitovat runsaasti hiiltä.