Maatalous ja metsät ovat osa ilmastonmuutoksen ratkaisua

Tarvitaan hiilinielujen vahvistamista ja hiilenkaappausteknologioiden käyttöönottoa.