Mielipiteet

AgriHubi – uusin tieto yrittäjien talouden tueksi

Reijo Karhisen Uusi Alku -raportissa (2019) ravisteltiin suomalaisen maatalouskentän tilaa, rakenteita ja toimintatapoja. Kaikki toimijat saivat lukea omista kehittämiskohteistaan, eikä selvitysmies päästänyt yhtäkään tahoa helpolla. Raportin toimenpide-ehdotuksena esitettiin uuden maatalouden osaamis- ja palvelukeskuksen perustamista.

Erillistä osaamis- ja palvelukeskusta ei ole rakennettu. Sen sijaan on syntynyt kehittyvä verkosto, jonka käynnistämisen maa- ja metsätalousministeriö antoi Luonnonvarakeskuksen tehtäväksi vuosille 2021–2022.

Verkoston tehtävänä on tiivistää maatila- ja puutarha­yrittäjien osallistumista tutkimuksen suuntaamiseen, koulutuksen uudistamiseen ja neuvonnan palveluiden kehittämiseen. Lisäksi uusin tutkimustieto halutaan saattaa aiempaa sukkelammin yrittäjien päivittäisen päätöksenteon avuksi.

Verkostossa keskitytään liikkeenjohto-osaamisen vahvistamiseen, älymaatalouden ratkaisuiden käyttöönoton edistämiseen sekä data­lähteiden ja tietovarantojen laajempaan käyttöön. AgriHubin verkosto on kasvava ja avoin kiinnostuneille.

AgriHubin käynnistyminen on vaatinut ja vaatii edelleen toimijoiden välistä aktiivista keskustelua, jossa tunnistetaan yhteisiä tavoitteita sekä vahvistetaan yrittäjien osallistumista eri tavoin kehitys- ja tutkimustyöhön.

Meillä on jo hienoja esimerkkejä eri tuotanto­suuntien parista aktiivisesta vuorovaikutuksesta käytännön yrittäjien, kouluttajien, neuvojien ja tutkijoiden kesken. Näitä kuitenkin tarvitaan enemmän ja näiden kohtaamispaikkojen lisääminen on yksi AgriHubin tehtävistä.

Uuden cap-ohjelman luonnoksessa on osoitettu tehtäviä AgriHubille ja nostettu esiin kirjainyhdistelmä AKIS. AKIS on lyhenne englanninkielisestä termistä Agricultural Knowledge and Innovation System, maatalouden osaamis- ja innovaatiojärjestelmä näin vapaasti suomennettuna.

AgriHubin tehtävänä on uudistaa suomalaisen AKISin toimintaa. Paras hyöty Agri­Hubista saadaan kaikkien toimijoiden yhteisponnistuksella suomalaisen maatalous­yrittäjyyden kannattavuuden parantamiseksi. Tämä on tärkeää toimintaympäristön muuttuessa nopeasti yrittäjien ympärillä.

Tutkimuksen, neuvonnan ja koulutuksen tulee kyetä antamaan maatalous- ja puutarhayrittäjille välineitä, joilla sovitetaan tilan liike­toimintaa isoihin haasteisiin, kuten ilmaston muuttumiseen ja digitalisaatioon. Haasteet on tunnistettu Agri­Hubin toimintaa ohjaavien älymaatalouden ja liikkeenjohto-osaamisen tiekartta­töiden pohjaksi.

Tiekarttojen valmisteluun on osallistunut joukko maatalouden eri tuotanto­suuntien yrittäjiä yhdessä koulutuksen, neuvonnan ja tutkimuksen toimijoiden kanssa. Tiekarttatyöt jatkuvat syksyn aikana ja ne tulevat olemaan AgriHubin toimintaa ohjaavia sekä ajassa eläviä työkaluja verkoston yhteiselle tekemiselle. Kaiken ytimessä on AgriHubin ydintavoite: edistää suomalaisten maatila- ja puutarhayritysten kannattavuutta.

Jatkossa AgriHubi tulee näkymään erityisesti verkostojen osaamisten yhdistäjänä ja uusimman tiedon kokoajana. Alkuvuodesta 2022 julkaistavan sivuston tarkoitus on auttaa yrittäjiä täsmätiedolla käytännön haasteiden ratkomisessa. Loppuvuoden 2021 aikana AgriHubin sivustoa rakennetaan yhdessä Maaseutuverkoston kanssa.

Sivuston tarkoituksena on koota tietoa ja toimijoita yhteen osoitteeseen, tuoda näkyvyyttä AgriHubin tärkeille kehittämisteemoille ja auttaa siten yrittäjiä löytämään tutkijoita, neuvojia, kouluttajia sekä uusinta tutkimustietoa ja pilottihankkeita, joihin voi lähteä mukaan jo suunnittelu­vaiheessa. Näin yrittäjien tarpeet oman liiketoiminnan kehittämisessä saadaan hankkeiden keskiöön sekä käytännössä tunnistettuja tutkimustarpeita nostettua vielä aiempaa vahvemmin esiin.

AgriHubiin liittyy paljon odotuksia ja erilaisia tavoit­teita. Niiden saavuttaminen edellyttää kaikilta tahtoa ja intoa tulla mukaan edistämään yhteistä asiaa, suomalaisen maatalouden kannattavuutta. Näin parannamme ja edistämme yrittäjien valmiuksia sekä keinoja ottaa liikkeenjohdon ja älymaatalouden parhaat ratkaisut käyttöön laajasti, omat tilakohtaiset tarpeet ja mahdollisuudet huomioiden.

Mitä tiiviimmin alan toimijat näihin sitoutuvat, sitä nopeammin pääsemme yhdessä parantamaan suomalaisen maatalouden kannattavuutta.

Susanna Lahnamäki-Kivelä

koordinaattori

AgriHubi – maatilayritysten osaamisverkosto

Yhteiskuntasuhteet ja hallinto

Luonnonvarakeskus

Ydintavoite on edistää suomalaisten maatila- ja puutarhayritysten kannattavuutta.

Lue lisää

Valion Annikka Hurme lopettaisi näennäisviljelyn ja siirtyisi kohti pitkäjänteistä ruokapolitiikkaa

MTK:n Marttila: Maatalouden kannattavuuskriisi korjataan markkinoilla – "Ei ole sellaista vaihtoehtoa, että valtio pelastaa ja kaikki jatkuu ennallaan"

Vain puolet Järvi-Suomen maatiloista pystyy enää maksamaan kaikki laskut ajallaan, MTK:n alueellinen kysely kertoo

Maatalouden kriisikokous venähti pitkälle iltaan, kauppa ja teollisuus valmiita joustamaan tuottajasopimuksista – Leppä: "Tiloille tarvitaan lisää euroja"