Maaseutua arvostetaan, mutta ongelmia ei ymmärretä

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n tutkimuksen tuloksista voi vetää sen johtopäätöksen, että Suomi on vuosikymmeniä jatkuneesta kaupungistumisesta huolimatta identiteetiltään edelleen maalainen.
Maaseudun askukkaiden mielestä maaseutu on jätetty heitteille ja sen yllä on synkät pilvet.