Politiikka

MTK esittää koronatukea ruuantuotannolle – 330 miljoonan pelastuspaketilla varmistetaan kesän satokausi

Maataloudelle tarvitaan oma tukipaketti, sillä se on ulkona osasta hallituksen yritystuista.
Pasi Leino
Ensi kesän satokauteen vaikuttavat päätökset pitää tehdä nyt, MTK painottaa.

Suurin summa MTK:n esittämässä kesän satokauden pelastavassa tukipaketissa suunnattaisiin maatilatalouden kehittämisrahaston, eli makeran pääomittamiseen.

MTK esittää 200 miljoonan euron lisärahoitusta.

Summalla helpotettaisiin maatilayritysten välitöntä rahoitustarvetta sekä turvattaisiin investoinnit.

"Tuleva satokausi on ratkaiseva huoltovarmuudellemme. Suomalainen maatalous on tällä hetkellä erittäin herkässä tilanteessa. Kannattavuuskriisi on jatkunut vuosia ja tuotannosta luopuminen on kiihtynyt. Poikkeustilanne aiheuttaa vakavan häiriötilan ja isoja riskejä", MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila sanoo.  

Hallituksen aiemmin esittämät yritysten tukipaketit jättävät maatalouden pääosin ulkopuolelle.

Makera onkin ainoa julkinen instituutio, jonka kautta maatilayritysten välitöntä rahoitustarvetta voi helpottaa.

Siksi makeran valtiontakaukset maksuvalmiuslainoille on avattava välittömästi. Lisäksi MTK vaatii joustoa lainojen järjestelyssä.

Korkotukilainojen lyhennysten lykkäyksiin tarvitaan lisää joustoa 10 vuoteen nykyisestä 8 vuodesta.

Valkuais- ja öljykasvien sekä muiden erikoiskasvien viljelyhalukkuus on turvattava lisätuella omavaraisuusasteen nostamiseksi.

Niiden viljelyalojen lisäämisestä on puhuttu vuosia, mutta se ei ole onnistunut. MTK:n mielestä tuen olisi oltava vähintään 200 euroa hehtaarilta. Jos ala nousisi sen avulla nykyisestä 70 000 hehtaarista 120 000 hehtaariin, olisi kustannus noin 25 miljoonaa euroa.

Yhteensä MTK:n esittämien toimien kustannusarvio on 330 miljoonaa euroa.

Yksi esitys on maatalousyrittäjien MYEL-maksujen siirto valtion maksettavaksi kuuden kuukauden ajaksi. Sen kustannus olisi noin 80 miljoonaa euroa.

Maatalouden tuotantorakennuksilta pitäisi poistaa kiinteistövero.

Merkittävä maatilojen uhkakuva on ulkomaisen työvoiman puute. Koronan suljettua rajat työvoimalta, tarvitaan ratkaisu kausityövoiman liikkuvuuteen ja työlupien saatavuusongelmaan.

Tarve on suurin puutarhasektorilla ja erikoiskasvien viljelyssä.

Lue myös:

EU-puheenjohtajamaa vaatii rahallista apua koronaviruksen rasittamalle maataloudelle – elintarvikkeiden ja työvoiman liikkuvuuden häiriöt haitallisia unionin ruuantuotannolle

Markkinakatsaus: Työntekijöiden liikkumisesteet voivat uhata sadonkorjuuta maailmanlaajuisesti

Viljelijät ja vanhat lehmät nousevat arvoonsa – poikkeustila herätti ihmiset huoltovarmuuteen

Lue lisää