Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Politiikka

Vaatiko Kulmuni koulutusta nimenomaan Tekiriltä vai ei? Tapahtumien aikajana luo ex-ministerin selvityksestä sekavan vaikutelman

Tänään julkaistussa selvityksessä Kulmunista ei löytynyt vikaa, mutta asioiden kulkua se selventää vain vähän.
Sanne Katainen, Lauri Heikkinen / valtioneuvoston kanslia, Pekka Fali
Silloisen elinkeinoministeri Katri Kulmunin (kesk.), hänen erityisavustajansa Kari Jääskeläisen ja Tekir Oy:n hallituksen puheenjohtaja Harri Saukkomaan roolia viestintäkoulutusjupakassa selvitettiin ministeriön toimesta.

Työ- ja elinkeinoministeriön selvitys Katri Kulmunin (kesk.) viestintäkoulutuksesta ei löytänyt suoria moitteita silloisen elinkeinoministeri Kulmunin toiminnasta. Sen sijaan ministerin erityisavustajan Kari Jääskeläisen ja palvelua tarjonneen Tekir Oy:n osalta ministeriö aikoo ryhtyä jatkotoimiin, joista päätetään myöhemmin.

Selvityksen mukaan Jääskeläinen on painokkaasti ohjannut juuri Tekirin valintaa valmennuspalvelun tuottajaksi, vaikka ministeriöllä on ollut jo valmiiksi hankintasopimuksia muiden alan yritysten kanssa. Jääskeläinen on myös näin tehdessään antanut ymmärtää, että toimii ministerin mandaatilla.

Kulmuni itse kuitenkin kiistää vaatineensa, että koulutuksen järjestäjä olisi juuri Tekir. Hän ei ole oman lausuntonsa mukaan laatinut, hyväksynyt tai edes nähnyt ministeriön ja Tekirin välistä sopimusta.

Kulmunin mukaan ainoa hänen näkemänsä asiakirja on ollut Tekirin ministeriölle toimittama tarjous.

Jääskeläisen mukaan hän, Kulmuni ja Tekir Oy:n hallituksen puheenjohtaja Harri Saukkomaa kuitenkin tapasivat ministerin virkahuoneessa 26. heinäkuuta 2019.

Tapaamisessa puhuttiin Jääskeläisen mukaan "laajasti medioista, viestinnästä, esiintymisestä, puheiden pidosta, kohderyhmistä, ns. one linereista ja retoriikasta sekä niiden käytöstä, tärkeydestä ja vaatimuksista ministerin tehtävässä".

Tämän tapaamisen jälkeen Jääskeläinen pyysi Saukkomaata suunnittelemaan Kulmunille sopivan viestintäkoulutuskokonaisuuden. Jääskeläinen kertoo Kulmunin pyytäneen häntä ottamaan yhteyttä ministeriön viestintään ja hallintoon selvittääkseen sitä, miten viestintävalmennus voidaan järjestää.

Kulmunin lausunnossa tapaamisesta ei mainita mitään. Hän kuitenkin sanoo, ettei ole koskaan tilannut Tekiriltä mitään.

Jääskeläinenkään ei suoraan ministeriölle toimittamassaan vastineessa väitä, että Kulmuni olisi vaatinut palveluiden tilaamista suoraan Tekiriltä.

"Kaikille osapuolille oli selvää, että valmennuksen järjestäjän tulee olla ministerin tarpeisiin sopiva ja luotettava", hän kuitenkin kirjottaa.

"Ministeri haluaa itselleen kunnollisen viestintäkoulutuksen. Haluamme sen toteuttajaksi Tekirin", alkaa myös Jääskeläisen 5.8. lähettämä sähköposti ministeriön viestintäjohtaja Mikko Koivumaalle.

Sähköpostin liitteenä on myös Tekirin tarjous, jonka etusivulla mainitaan, että "Ministeri Katri Kulmuni haluaa sparrata Tekirin asiantuntijoiden kanssa valmistautuessaan uuden tehtävän vaatimiin esiintymistilanteisiin".

Vaikka Kulmuni kiistää vaatineensa nimenomaan Tekiriä toteuttamaan koulutuksen, hän myöntää osallistuneensa Tekirin koulutukseen jo 31.7., jolloin hän omien sanojensa mukaan oli siinä uskossa, että ministeriö oli jo valinnut Tekirin koulutuksen toteuttajaksi.

Näin ei kuitenkaan ollut, vaan sopimus solmittiin vasta 8. elokuuta.

Tekirin tekemä tarjouskin, joka oli Kulmunin mukaan ainoa hänen asian tiimoilta näkemänsä paperi, saapui ministeriöön vasta 4. elokuuta.

Kulmuni siis kertoo uskoneensa, että Tekir oli hyväksytty ministeriön toimesta palvelun tarjoajaksi jo ennen heidän lähettämäänsä tarjousta.

Tarjouksessa myös eritellään sekä sovitun koulutuksen, että mahdollisten lisäpalvelujen hinnat. Jos ja kun Kulmuni on nähnyt kyseisen paperin, olisi hänellä pitänyt olla ainakin jonkinlainen yleiskäsitys palveluiden kokonaissumasta, joiden hän kertoi tulleensa itselleenkin yllätyksenä.

Sekaannuksen voisivat selittää yhteensä viisi tuntihinnalla veloitettua konsultaatiota, joissa Kulmuni itse ei ollut paikalla, eikä omien sanojensa mukaan edes ollut niistä tietoinen. Näiden koulutusten osuus noin viidenkymmenen tuhannen euron loppusummasta on kuitenkin Tekirin mukaan vain 4 500 euroa.

Näissä tilaisuuksissa paikalla oli Tekirin mukaan ministeriön puolelta vain Jääskeläinen, joka myös vastasi kaikkien koulutusten ja konsultointien tilaamisesta.

Lue myös:

TEM:n selvitys Kulmunin koulutuksista: Jatkotoimenpiteet tarpeellisia

Lue lisää

Kulmunia valmentanut viestintäkonsultti: Ministerin ja puheenjohtajan rooleja on varmaan toisinaan vaikea erottaa toisistaan

TEM:n selvitys Kulmunin koulutuksista: Jatkotoimenpiteet tarpeellisia

Poliisi aloittaa esitutkinnan Katri Kulmunin viestintäkoulutushankinnoista – yhtä virkamiestä epäillään rikoksista

Kulmunin entinen erityisavustaja Kari Jääskeläinen valittiin Kymen Yrittäjien aluejohtajaksi