Politiikka

Taksilaki korjataan – Onko mittariauto maantien ässä jatkossakin?

Vain kaksi vuotta voimassa ollut taksilaki muuttuu. Taksamittarit ja taksikuvut palaavat ja harmaata yrittäjyyttä kitketään muutoinkin.
Pentti Vänskä
Palveluliikennelaki tuli voimaan kaksi vuotta sitten ja jo nyt sen epäkohtia korjataan uudella taksilailla.

Remonttiin menevä taksilaki valmisteltiin edellisen hallituksen liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) johdolla. Laki tuli voimaan vuoden 2018 heinäkuun alusta.

Nyt vanhan lain liberaaleja sisältöjä tiukennetaan. Tavoitteena on parantaa taksitoiminnan turvallisuutta, harmaan talouden torjuntaa ja hinnoittelun läpinäkyvyyttä.

Jatkossa taksilupa edellyttää yrittäjäkoulutusta ja -kokeen suorittamista. Vanhan lain voimaantulon jälkeen taksiluvan saaneiden taksiyrittäjien pitää luvan säilyttämiseksi osallistua uuteen yrittäjäkoulutukseen tai vaihtoehtoisesti suorittaa yrittäjäkoe, elleivät he ole suorittaneet aiemman lain mukaista yrittäjäkoulutusta,

Taksiluvan hakijalla täytyy jatkossa olla Y-tunnus jo ennen luvan myöntämistä eikä vasta toiminnan alkaessa. Ilman Y-tunnusta toimivien yrittäjien pitää hankkia tunnus kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. Muutoksilla pyritään torjumaan harmaata taloutta.

Jos lakiesitys hyväksytään, sekä taksiyrittäjän että kuljettajan on huolehdittava, että taksissa on aina mukana taksilupa tai sen jäljennös. Kuljettajan pitää huolehtia myös, että luvan haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi ovat matkustajan nähtävillä.

Kaikissa takseissa on jatkossa käytettävä joko taksamittaria tai muuta laitetta tai järjestelmää. Mittaria on käytettävä, kun kyydin hinta perustuu matkan pituuden ja ajan mittaamiseen ajon aikana. Taksien tunnistettavuuden parantamiseksi taksikupu on jatkossa pakollinen silloin, kun ajoneuvo on taksikäytössä.

Kadulta tai taksitolpalta otettavissa kyydeissä on käytettävä tiettyä hinnoittelurakennetta ja esitettävä taksin ulkopuolella 10 kilometrin/15 minuutin esimerkkimatkan hinta tai tarjottava matkaa kiinteällä hinnalla. Hinnoittelurakenteen sääntelyllä tuetaan taksimatkojen hintojen vertailtavuutta.

Liikenne- ja viestintäministeriö sai lausuntoajan päättymiseen mennessä yli sata lausuntoa asiaa koskevasta lakiluonnoksesta. Lausunnoista tehtävä kooste julkaistaan vielä heinäkuun aikana. Hallituksen esitys lakiin tehtäviksi muutoksiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä.

Taksiliitto ilmaisi viimeksi viikko sitten tukensa välttämättöminä pitämilleen uudistuksille. Liiton puheenjohtaja Kai Andersson muistutti, että korjauksille löytyy myös paljon vastustajia, mutta kysyi, ovatko vastustajat juuri niitä, joille veronmaksun varmistaminen, yhteiskunnan velvoitteiden hoitaminen ja kuluttajansuojan paraneminen ovat epätoivottuja uudistuksia.

"Onko niin, että laittoman liikenteen estäminen ja pelisääntöjen valvonnan tehostaminen vaikeuttaa heidän mahdollisuuksiaan toimia epäterveellä ja jopa laittomalla tavalla taksimarkkinoilla, Andersson kysyi.

Kelan korvaamiin matkojen määriin, matkustajiin tai korvauskustannuksiin kahden vuoden takainen uudistus ei aiheuttanut suuria muutoksia. Korvattavat taksimatkat ja välityskeskukset kilpailutettiin tuolloin lain voimaantulon myötä.

Terveydenhuollon taksimatkojen kustannukset laskivat heinä–lokakuussa 2018 noin 3,7 miljoonaa euroa eli 5,5 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Matkakohtainen kustannus laski 1,75 euroa.

Muokattu 23.7. klo 7.40 korjaamalla Bernerin puoluetausta (kesk.).

Lue lisää

Oppositio kiittää hallitusta yrityksestä korjata taksilainsäädännön epäkohtia – huolta kannettiin valvonnan ja sanktioiden riittävyydestä

Taksilakiin on tulossa viilauksia, mutta taksien määrää ja matkojen hintoja ei aiota rajoittaa

Ministeri Marin: Taksilain epäkohtiin aiotaan puuttua vuodenvaihteessa

Ilman kupua ei edelleenkään saa ajaa taksikaistalla