LÖYDÄ EHDOKKAASI: MT:n vaalikoneessa koko maan aluevaaliehdokkaat
Politiikka

Keskustan Saarikko huolissaan EU:n kehityksestä: "Unionista ei pidä kehittää velkaunionia"

Suomen EU-politiikassa tarvitaan Saarikon mielestä aloitteellisuutta EU:n korjaamiseksi ja olennaiseen keskittymiseksi.
Sanne Katainen
Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon mielestä EU:n suunta ja kansalaisten toiveet erkaantumassa. "EU:n on onnistuttava perusasioissa. Uskallan väittää, että sillä on merkitystä koko ihmiskunnan suunnalle."

Keskustan puheenjohtaja ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko on huolissaan EU:n kehityksen suunnasta ja Suomen EU-politiikasta.

"On muodostunut epäselvä kuva, millaista yhteistyötä rakennetaan ja mihin EU:ta ollaan viemässä. Olen huolestunut siitä, että Euroopan unionin päätöksenteko ei seuraa niitä syvävirtoja, mitä kansalaisten keskuudessa tällä hetkellä unionilta halutaan", Saarikko sanoi tänään tiistaina Paasikivi-seuran tilaisuudessa, jossa hän piti ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjapuheen.

EU:n päätöksenteon erkaneminen kauemmas ihmisten unionille asettamista toiveista on Saarikon mukaan vaarallista, sillä "ihmiset odottavat EU:lta ennen kaikkea turvaa ja vakautta". Saarikko korosti myös, että EU on jäsenvaltioidensa summa, ei erillinen todellisuus.

"EU:n on onnistuttava perusasioissa. Uskallan väittää, että sillä on merkitystä koko ihmiskunnan suunnalle."

Unionin nopea eteneminen muun muassa talouspolitiikan saralla on aiheuttanut jakolinjoja pohjoisen ja etelän välille. Se on näkynyt Saarikon mielestä oikeutettuna kritiikkinä myös Suomessa.

"Omani ja Keskustan näkemys on selvä: unionista ei pidä kehittää velkaunionia. Yksittäisillä päätöksillä ei myöskään pidä hivuttaa varkain integraatiota syvemmälle."

"Toisaalta eteneminen yhteisissä sisämarkkinoissa ja yhteisen kauppapolitiikan vahvistaminen luovat pohjaa vakaammalle talouden kehitykselle ja sitä kautta ihmisten hyvinvoinnille koko EU:n alueella", Saarikko jatkoi.

Suomen EU-politiikassa tarvitaan Saarikon mielestä aloitteellisuutta EU:n korjaamiseksi ja olennaiseen keskittymiseksi.

"Kun koronakriisistä on selvitty ja Eurooppa saatu taas jaloilleen, on aloitettava perinpohjainen työ Euroopan unionin rakenteiden uudistamiseksi."

Tutkimusten mukaan suomalaiset pitävät EU:ta hyvänä asiana. Unionin kehityssuuntaa pidetään kuitenkin epäselvänä tai vääränä.

"Sanon jo tässä kohdin: ei enemmän EU:ta. Mutta kyllä, parempaa EU:ta."

Saarikko tarkasteli puheessaan myös Suomen ulkosuhteita. Jotkut Suomelle tärkeät asiat, kuten arktiset kysymykset tai Venäjä-suhteiden hoito, eivät onnistu hänen mukaansa vain EU:n puitteissa toimimalla.

"Suomella, jolla on EU:n pisin ulkoraja Venäjän naapurina, tulee olla keskeinen rooli myös EU:n Venäjä-politiikassa. EU:n tulee myös päivittää Venäjä-strategiansa."

Kiina-suhteiden hoitoa Saarikko kuvailee tärkeäksi ja luonteeltaan tasapainoiluksi kaupallisten intressien, periaatteiden ja kansallisen turvallisuuskysymysten välillä.

Yhdysvaltojen ja Suomen välisissä suhteissa Saarikko näkee useita yhteistyön mahdollisuuksia esimerkiksi opiskelijavaihdossa, biotaloudessa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Lopuksi Saarikko peräänkuulutti aktiivisempaa ulkopoliittista keskustelua myös osana hallituksen työskentelyä. 

"Haluan niin ikään painottaa presidentin roolin tärkeyttä ulkopolitiikan hoidossa. Mielestäni on Suomen etu ja rikkaus, että meillä on presidentti, joka voi toimessaan keskittyä ulkopolitiikan hoitamiseen."

Lue lisää

Saarikko: Järjestöt ja yhdistykset toimivat entistä kapeammilla hartioilla – muistammeko arvostaa vastuunkantajia?

EU vastustaa Venäjän asettamia puutavaran vientirajoituksia

Talous voisi toimia toisinkin – "Yhdessä tehty hyvinvointi kaikille", ekonomisti Jussi Ahokas kiteyttää

Venäjä ajoi vaatimuksillaan muut neuvottelupöytiin