Politiikka

Kotimaisen ruuan tuotanto tärkeä suomalaisille kuluttajille

Politiikka 26.05.2017

Selkeän enemmistön mielestä tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan maataloustukea.


Maatalouden tukeminen nousi otsikoihin kaksi viikkoa sitten, kun kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.) arvosteli sitä Maaseutumediaan kirjoittamassaan kolumnissa. Sen jälkeen on kuultu eri tahoilta lausuntoja tukien puolesta ja niitä vastaan.

Maaseudun Tulevaisuus kysyi asiaa tuhannelta suomalaiselta viime viikonvaihteessa ja alkuviikosta. Otos edustaa koko kansaa.

Selkeä enemmistö, 64 prosenttia suomalaisista, on sitä mieltä, että maataloustukea tarvitaan, jotta pystytään turvaamaan ruuan riittävyys ja laatu sekä viljelijöiden toimeentulo.

Lähes yhtä moni pitää tukea tarpeellisena maaseudun asutuksen ja palvelujen takia.

Eri mieltä tuen tarpeesta on noin joka kymmenes suomalainen, kun kyse on ruokaturvasta ja viljelijöiden toimeentulosta. Täysin eri mieltä heistä on joka toinen eli kaikista suomalaisista viisi prosenttia.

Maataloustuen hyväksyvät muita useammin kaupunkien ulkopuolella asuvat ja eläkeläiset.

Tukien tarvetta epäilevä on tyypillisimmin pääkaupunkiseudulla asuva suurituloinen miesjohtaja.

Ruuan riittävyyteen vetoaminen jakaa mielipiteitä enemmän kuin viljelijöiden tulojen turvaaminen. Pääkaupunkilainen tai hyvätuloinen johtaja vastustaa maataloustukea vähemmän, kun perusteena on viljelijöiden toimeentulo eikä ruuan riittävyys.

MT kysyi toukokuun alkupuolella samoin tuhannelta vastaajalta, kuinka tärkeinä he pitävät MTK:n ajamia asioita.

Noin 85 prosenttia piti erittäin tai melko tärkeänä, että MTK toimii kotimaisen ruuan riittävyyden turvaamiseksi. Yhtä moni piti tärkeänä MTK:n toimintaa viljelijöiden toimeentulon puolesta.

Mielipidekyselyt toteutti Gallup Elintarviketieto. Otos ja tulosten painotus on tehty niin, että tulokset edustavat täysi-ikäisiä suomalaisia.

Maataloustukikyselyssä vastaajia oli 1 005 viime viikonlopun ja alkuviikon aikana. MTK:n tavoitteista kysyttiin viikkoa aikaisemmin 1 009 vastaajalta.

Tuhannen vastaajan otoksen virhemarginaali 95 prosentin varmuudella on 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Osaryhmissä virhemarginaali on suurempi.

Suomalaisten kantaa maataloustukiin kysyttiin esittämällä vastaajille seuraavat väittämät:

Maataloustukea tarvitaan ruuan riittävyyden ja laadun turvaamiseksi

Maataloustukea tarvitaan viljelijöiden tulojen turvaamiseksi

Maataloustukea tarvitaan maaseudun asutuksen ja palvelujen ylläpitämiseksi

Vastausvaihtoehdot kysymyksiin olivat:

Täysin samaa mieltä

Melko samaa mieltä

Osin kumpaakin, en osaa sanoa

Melko eri mieltä

Täysin eri mieltä

Kyselyn aineisto, johon tämä juttu perustuu (xlsx-tiedosto)

Juttua täydennetty 26.5. klo 11.03. Lisätty tieto kysymysten muotoilusta sekä linkki aineistoon.

Aiheeseen liittyvät artikkelit