LÖYDÄ EHDOKKAASI: MT:n vaalikoneessa koko maan aluevaaliehdokkaat
Kolumni

Vastaisku normitulvalle: Vapaakuntakokeilu

Koronakriisin jäljiltä on maailmalla noussut valtiokeskeisyyden ja keskusjohtoisuuden ihannointia. Myös Suomessa on joillain puolueilla keskusjohtoinen ote. Ylätasolta luvataan kaikille onnea ja tasa-arvoa. Tämä tapahtuu sääntelyä kiristämällä, valtaa kauemmas paikallistasosta keskittämällä ja valtion rajatonta velkapiikkiä käyttämällä.

Massaratkaisuilla ja tiukentuvalla normituksella saadaan enemmän vahinkoa kuin hyötyä. Veronmaksajan rahaa palaa ja osumatarkkuus on heikkoa. Oppivelvollisuusuudistus on tästä räikein esimerkki. 90% rahoista ohi kohteesta ja opetuksesta. Myös koronakriisissä suosittiin liian pitkään valtakunnallisia ratkaisuja, vaikka alueellinen harkinta olisi vähentänyt tappioita. Sote-uudistuksessa valtion normiohjausta kiristetään ja valta taloudesta keskitetään kunnilta valtiolle. Listaa voisi jatkaa. Usko valtiokeskeisiin massaratkaisuihin on kasvussa myös Suomessa. Suunta on täysin väärä.

Paikallisuus voittaa keskusjohtoisuuden monessa asiassa. Ihmisten oma toimeliaisuus, vuorovaikutus, osallisuus ja kehittymisen halu saavat edistystä aikaan ja se ratkaisee maan suunnan. Parhaat ideat ja ratkaisut syntyvät arjen ammattilaisten toimesta paikallistasolla. Kun ihmiset innostuvat tekemään ja ottamaan vastuuta, syntyy hyvän kierre yhteiskuntaan. Syntyy tapahtumia, yhdistystoimintaa, harrastuksia, yrittäjyyttä, keksintöjä ja työtä. Sosiaalista hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja taloudellista elinvoimaa. Ihmisten oma-aloitteisuuden ja aktiivisuuden voima on yhteiskunnan suurin moottori, jos näin halutaan.

Kunnat, yritykset, ihmisten palvelutarpeet ja muu yhteiskunnan kehitys erilaistuvat ja monimuotoistuvat. Kokoomuksen mielestä tarvitaan yhä enemmän paikallista ja yksilöllistä harkinnanvaraa ja joustavuutta. Myös vastuu ihmisten paikallisista palveluista ja verorahoista hoidetaan parhaiten, kun päätösvalta on lähellä. Mitä kauemmaksi päätösvalta viedään, sitä vastuuttomammin verorahoja käytetään ja sitä heikommin päätökset ottavat huomioon juuri kotikunnan olosuhteet ja sitä enemmän ihmiset passivoituvat. Tämän takia Kokoomus on puolustanut kuntia, paikallista sopimista yrityksissä, opettajien ja muiden ammattilaisten laajaa harkintavaltaa sekä muita paikallisuutta korostavia asioita. Ihmisillä pitää olla valtaa ja vastuuta omasta elämästään.

Tarvitaan vastaisku normitulvalle ja keskusjohtoisuuden tiukentumiselle. Ehdotan uutta vapaakuntakokeilua Suomeen. Tämä voisi tuoda paikallisuuteen uutta potkua niin kaupungeissa kuin pienemmissä kunnissa. Aikanaan Harri Holkerin hallitus käynnisti vuonna 1988 vapaakuntakokeilun, jossa mukana olleet kunnat saivat helpotusta tiukoista normituksista. Paikallistasolle siirrettiin enemmän päätösvaltaa mm. rakentamisessa, koulutuksessa ja elinkeinopolitiikassa.

Vapaakuntakokeilu sai aikaan yhteiskunnallista kehittämisen nälkää ja hyviä tuloksia. Uudet ideat sallittiin ja paikallisia ihmisiä kannustettiin kehittämään parempia toimintatapoja. Kehityksen valokeila siirtyi paikallistasolle. Kunnat esittivät kokeilun aikana yli 800 kehitysideaa paremmaksi lainsäädännöksi. Tällä oli vaikutusta lainsäädännön kehittämiseen laajemminkin, esimerkiksi perusopetuksen lainsäädännön osalta myöhemmin.

Nyt korona muuttaa elämisen ja tekemisen tapoja. Samaan aikaan alueiden tarpeet erilaistuvat voimakkaasti. Palvelujen ja elinvoiman turvaaminen edellyttää uusia ideoita, ei kankeaa lisäsääntelyä. Teknologia avaa mahdollisuuksia ja yrittäjyyden uutta luovaa voimaa pitäisi vielä vahvemmin valjastaa kuntien yhteistyökumppaniksi. Vapaakuntakokeilu sopisi juuri tähän aikaan.

Kirjoittaja on kansanedustaja ja kokoomuksen varapuheenjohtaja.

Tarvitaan vastaisku normitulvalle ja keskusjohtoisuuden tiukentumiselle.

Lue lisää

Yhdessä tehty, yhteiseksi hyväksi

Kurvisen kiri irtosi aikaisin

Hidas demokratia on vaikeaa nopean diktatuurin naapurissa

Muistot johtavat harhaan