Kolumni

Jos EU:lla olisi toimivaltaa metsissä, talouspuoli näkyisi linjauksissa enemmän

Silja Keränen: EU:n ilmastopaketti ja metsästrategia ovat välttämättömyyksiä, jotta elinkelpoinen maapallo ja puhdas luonto voidaan säilyttää lapsillekin.

Kajaanissa, lähellä kotiani, sijaitsee maailman ainoa toimiva tervakanava. Siellä järjestetään kesälauantaisin tervansoutunäytöksiä.

Kävin lasten kanssa katsomassa tällaisen näytöksen. Tervaa on aikoinaan poltettu Kainuun metsissä ja soudettu vesiteitse parin sadan kilometrin päähän Ouluun.

Homma loppui 1900-luvun alussa kysynnän hiipuessa höyrylaivojen korvatessa purjelaivat maailman merillä. Samoihin aikoihin Kajaaniin tuli rautatie ja puulle uutta käyttöä, kun sahaustoiminta alkoi.

Tervansoutunäytöstä katsoessa pohdin elinkeinojen ja metsän käytön muutoksia.

Parhaillaan ollaan yhden ison murroksen äärellä, kun maapallon keskilämpötila nousee nopeasti ja kun luonnon monimuotoisuus samaan aikaan heikkenee.

EU:n ilmastopaketti ja metsästrategia vastaavat näihin haasteisiin. Metsäala tuntuu kuitenkin näkevän linjaukset pääsääntöisesti uhkana.

Itse ajattelen, että ne ovat välttämättömyyksiä, jotta elinkelpoinen maapallo ja puhdas luonto voidaan säilyttää lapsillekin. Samalla näen ne myös suomalaisen metsäalan etuna, kun pelisäännöt ovat yhteiset.

Moni teollisuuden ala ja yritys onkin jo ryhtynyt ratkaisemaan haasteita. Iso suomalainen öljy-yhtiö, Neste, näki EU:n ilmastopaketin hyvänä. Energiateollisuus on kertonut, että energiatuotannon päästöt vähenevät tavoitteita nopeammin.

Luettuani perjantaina julkaistun EU:n metsästrategian, voin sanoa, että ilmasto ja luonto painottuivat siinä varsin vahvasti. Sen ymmärtää, koska luonto-, ilmasto- ja ympäristöasiat kuuluvat EU:n toimivaltaan, varsinainen metsätalous sen sijaan ei.

Minusta onkin hyvin outoa, että samaan aikaan ahdistutaan siitä, että EU ei saa omia toimivaltaa metsäasioissa (kuten se ei ole koskaan aikonutkaan omia) ja siitä, että talouspuoli näkyy metsästrategiassa liian vähän. Jos toimivalta olisi EU:lla, talouspuoli näkyisi varmasti enemmän.

Metsien taloudellinen merkitys oli paperissa kuitenkin myös mukana ja esimerkiksi puurakentamista oli nostettu esille todella hienosti.

Sellu- ja muun kemiallisen metsäteollisuuden rooli strategiassa oli aika ohut, eikä näiden tuotteiden potentiaalia fossiilivapaaseen maailmaan siirryttäessä juurikaan nostettu. Vaikka laajamittainen sellunkeitto ei maailmaa pelastakaan, on sillä fiksusti tehtynä, sopivassa mittakaavassa myös paikkansa.

Puupohjaisten tuotteiden jalostusarvon nostaminen, raaka-ainepohjan monipuolistaminen, sivuvirtojen edelleenjalostaminen ja uudet sellusta valmistetut tuotteet ovat etenkin EU:n tutkimusohjelma Horisontin heiniä.

Pääpaino metsästrategiassa on luonto- ja ilmastoasioissa. Kuten kuuluukin.

Toivon todella, että metsäteollisuus ja sen apurina – joskus myös vastoin meidän metsänomistajien etua – toimiva MTK näkisivät ilmasto- ja luontotavoitteet positiivisesti.

Vaikka kajaanilainen tervansoutunäytös oli varsin mielenkiintoinen ja vaikka on todella hienoa, että meillä on koko maapallon ainoa toimiva tervakanava, on kuitenkin erityisen hienoa, että kehitys on mennyt huimasti eteenpäin.

Mennyttä voi katsoa ja ihailla, mutta tulevaisuuteen on syytä suunnata. Vain sillä lailla täällä maakunta-Suomessa on työpaikkoja ja elämisen mahdollisuuksia tulevaisuudessakin. Ja vain sillä lailla saamme ilmasto- ja monimuotoisuuskriisit ratkaistua.

Kirjoittaja on vihreän puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja.

Pääpaino metsästrategiassa on luonto- ja ilmastoasioissa. Kuten kuuluukin.

Lue lisää

Poliittinen riski kasvaa metsässä

EU:n hiili-nielu-laskelmat ovat jo muuttumassa

Suomen kanta EU:n metsästrategiaan: Metsäpolitiikan tulee säilyä jäsenmaiden päätäntävallassa

EU:n metsään liittyvät aloitteet voivat aiheuttaa päänvaivaa metsänomistajalle