Kommentti

Turpeen poltto loppuu ennen kuin se ehditään kieltää

Kun mainitaan sana turve, sosiaalisessa mediassa ja poliittisessa keskustelussa ideologia ja musta tuntuu -ajattelu upottavat kuin märkä rahkasammal suonsilmäkkeessä.

Turve herättää niin suuria tunteita, että keskustelussa ei lopulta ole ollut päätä, ei häntää.

Siksi olikin virkistävää lukea Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama AFRY Management Consultingin selvitys turpeen energiakäytön kehityksestä Suomessa.

Ksansainvälisen suunnittelu- ja konsultointiyhtiön AFRY:n vielä julkistamattoman selvityksen pohjana on Suomessa turvetta polttavien energiakattiloiden kanta tietoineen, päästöineen, teknisine ominaisuuksineen. 260 kattilaa, useimmissa Suomessa kehitettyä teknologiaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama turvetyöryhmä saa kunnon selvityksen vastatessaan sivuhuutoihin ja vaatimuksiin turpeen energiakäytön kieltämisestä ja veronkorotuksista.

AFRY:n selvityksen perusteella näyttäisikin siltä kuin tietyillä tahoilla pelättäisiin, että turpeen energiakäyttö loppuu ennen kuin se ehditään kieltää.

Poliittisessa keskustelussa hallituspuolue vihreät ovat esittäneet turpeen kieltämistä lailla siirtymäajan jälkeen, kivihiilen tapaan.

Asiaa lähemmin seuranneet – kaukolämpöyhtiöt, energiajärjestöt – ovat jo pitkään havainneet ja kertoneet, että polttoturpeen alasajo tapahtuu ihan markkinaehtoisesti: kallistuneet hiilidioksidin päästöoikeudet ohjaavat käyttämään turpeen sijasta muita, edullisempia polttoaineita ilman vaadittuja veronkorotuksia .

Ja reilussa etuajassa hallitusohjelmaankin nähden. Parin vuoden takaisen ohjelman mukaan turpeen poltto lämmöksi ja energiaksi halutaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi puolittaa Suomessa vuoteen 2030 mennessä.

No nyt tämä kaikki tapahtuu jo vuoteen 2025 mennessä. Turpeen 15 terawattitunnin vuosituotanto vuosina 2016–2018 painuu AFRY:n selvityksen perusteella perusskenaariossa kolmeen terawattituntiin vuonna 2025.

Kattiloita uusitaan järkevässä aikataulussa niin, että turvetta korvataan puuperäisellä polttoaineella. Korroosiota ehkäistään turpeen sijasta rikillä ja korvaamalla tulistimia ja kattiloita ruostumattomalla teräksellä.

Sillä elintasoteräksellä, jota Outokumpukin tekee.

Väärin sammutettu? Vai onko taustalla energiapoliittinen vihreä ideologia siitä, että mitään ei sopisi polttaa: ei puuta, ei haketta, ei turvetta.

Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka twiittasi maanantaina kuuman käyvään turvekeskusteluun viitaten, että "Turvetuotannosta heitellään nyt paljon heppoisia väitteitä. Energiaturpeen tuotanto on supistumassa merkittävästi lähivuosina. Turvetta käytetään kuitenkin muuhunkin."

Juuri näin.

Valtion Vapo investoi itselleen tietä uutta polkua polttoturpeesta kasvualustoihin ja kuivikkeisiin. Pohjoismaiden ensimmäinen aktiivihiilitehdas nousee Ilomantsiin – ja turpeesta on monta uuttakin tuoteaihiota.

Toivottavasti turve tuo työtä suomalaisille jatkossakin.

Lue lisää: TEM-selvitys: Energiaturpeen poltto romahtaa ilman veronkorotuksiakin

Lue lisää

Valtaa ei anneta, se otetaan

Vihreiden kannatus on suurinta kaupungeissa – perustetaan me oikeasti luonnon keskellä asuvat oma puolue!

Energia- turpeen alasajo vähentää hiilinieluja

Turhaan parjattu turve