Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Talous

Vapon Tempakka: Investoinnit menevät Ruotsiin tai Viroon, jos turpeen kohtelu ei muutu – työryhmä ehdottaa turveveron kolminkertaistamista

Turve korvataan osaksi tuontipuulla
Petteri Kivimäki
Varastoihin ajettiin turvetta elokuun lopussa Mikkelissä Vapon suolla.

Energiaturpeen verotus tulisi kolminkertaistaa kolmessa vuodessa kymmeneen euroon megawattitunnilta, valtiovarainministeriön energiaverotyöryhmä ehdottaa keskiviikkona jätetyssä muistiossa.

Suomen suurin turpeen tuottaja Vapo vastustaa turpeelle esitettyjä veroja rajusti. "Jos pahimmat uhat toteutuvat, on mahdollista että yhtiön on järkevämpää investoida Ruotsiin tai Viroon", toimitusjohtaja Vesa Tempakka sanoo.

Vapo aikoo lisätä kasvuturpeen tuotantoa. Vero kohdistuu energiaturpeeseen, mutta heikentää myös kasvu- ja kuiviketurpeen tuotantoa.

Tempakka toteaa, että jo lähes 30 euroon hiilidioksiditonnilta nousseet päästöoikeuden hinnat alentavat turpeen käyttöä rajusti ja hallitusohjelmaan kirjattu turpeen käytön puolittuminen toteutuu ilman veronkorotuksiakin.

"Verot johtavat turpeen hallitsemattomaan alasajoon, josta seuraus on puun käytön lisääntyminen. Käytännössä se tapahtuu kuitupuuksi kelpaavalla puulla, koska siitä alkaa saada poltettuna enemmän hintaa kuin selluna."

Turvetta korvataan kotimaisen lisäksi tuontipuulla, jota rannikon laitokset tuovat jo nyt runsaasti ja sisämaahan puuta tulee Venäjältä ja Valko-Venäjältä. "Tämä on suuri kansantalouden tappio, kun kotimaista polttoainetta ja työtä korvataan ulkomaisella."

Tempakka huomauttaa, ettei teknologia kehity parissa vuodessa niin paljon, että turpeen polttoa pystyttäisiin korvaamaan jollakin muulla tavalla.

"Valtion tulot eivät kasva, vaikka turpeen verotusta kiristetään, sillä käyttö vähenee jopa vielä kovemmin", hän muistuttaa.

Valtiovarainministeriön lainsäädäntöjohtaja Leo Parkkosen johtama työryhmä toteaa muistiossaan, että turpeen veroa on päätetty jo korottaa saman verran kuin muiden lämmityspolttoaineiden veroa eli yhteensä sata miljoonaa euroa vuodessa.

Sen lisäksi vuonna 2021 turpeen veroa korotettaisiin 1,5 eurolla megawattitunnilta, samoin vuosina 2022 ja 2023, jonka jälkeen turpeen vero olisi noin 10 euroa megawattitunnilta.

Korotuksen ei arvioida vaikuttavan kivihiilen ja turpeen ajojärjestykseen, eli kivihiili pysyisi kalliimpana vaihtoehtona. Kivihiilen käyttö kielletään kokonaan vuonna 2029.

Vaihtoehtona sille, ettei ainespuu ohjautuisi energiaksi, olisi sen verottaminen energiakäytössä, työryhmä kaavailee. Verotus tulisi kohdistaa muihin kuin metsäteollisuuden sivuvirtoihin ja puun pienpolttoon.

Biokaasu on nykyisin verotonta, mutta työryhmä esittää biokaasun verottamista sekä liikenne- että lämmityskäytössä energiasisällön mukaan.

Jakeluvelvoitteen laajentaminen biokaasuun edellyttää biokaasun verottamista, työryhmä huomauttaa.

Tuontibiokaasun ja erityisesti tuontiseoskaasun bio-osuuden verottomuus ei ole kotimaisen tuotannon kannalta optimaalisin ratkaisu.

Maatilakohtainen biokaasu jäisi työryhmän mukaan verottomaksi.

Pienlaitosten biokaasu voitaisiin siirtää verottomana maakaasun siirtoverkkoon, mutta siirtoverkon haltijan olisi suoritettava biokaasusta vero tankattaessa.

Biokaasun vero tulisi voimaan vuonna 2022.

Jouko Kyytsönen
Vapon toimitusjohtaja Vesa Tempakka sanoo, että turvetta korvataan jo nyt tuonti- ja sellupuulla.
Lue lisää

Biokaasu on ilmastoteko

Ratkaisuja ongelmiin

Populismi tuhoaa ympäristöä

Heidi Hautala: EU hylkii biokaasua, vaikka se on elinkaarensa puolesta jopa hiilinielu