Talous

Suomen Yrittäjien kysely: Työnantajayrittäjät toivovat seuraajia Metsäteollisuuden tes-ratkaisuille

Neljä viidestä teollisuusyrittäjästä haluaisi siirtää työehtojen sopimisen yrityksiin ja luopua keskitetystä sopimisesta.
Jarkko Sirkiä
Työnantajayrittäjät tukevat erittäin voimakkaasti Metsäteollisuus ry:n ratkaisua luopua työehtosopimuksista, toteaa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Yli 70 prosenttia työnantajayrittäjistä toivoo, että heidän toimialallaan seurattaisiin Metsäteollisuus ry:n esimerkkiä ja alan työehdot sovittaisiin jatkossa yrityksissä.

"Kyselytutkimus osoittaa, että työnantajayrittäjät tukevat erittäin voimakkaasti Metsäteollisuus ry:n ratkaisua luopua työehtosopimuksista", toteaa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Pk-yrittäjien arvioita kartoittaneen yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.

Kyselyyn vastanneista 68 prosenttia piti Metsäteollisuuden ratkaisua hyvänä.

Eniten ratkaisusta pitivät yrittäjät, jotka työllistävät 5–9 työntekijää. Heidän joukossaan Metsäteollisuuden ratkaisun kannatus nousi 82 prosenttiin.

Toimialoista eniten kannatusta ratkaisu sai teollisuusyrittäjiltä, joista sitä kannatti 81 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Kaikista vastanneista 11 prosenttia Metsäteollisuuden ratkaisua piti huonona. 21 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Vastaajista 62 prosenttia oli sitä mieltä, että myös heidän omalla toimialallaan pitäisi tehdä sama ratkaisu: siirtyä työnantaja- ja työntekijäliittojen välisestä sopimisesta työpaikkasopimiseen. Ajatusta vastusti 14 prosenttia vastaajista.

"Tämä kertoo laajasta tyytymättömyydestä nykyisiä työehtosopimuksia kohtaan ja valtavasta paikallisen sopimisen tarpeesta", Pentikäinen luonnehtii. "Siksi työpaikkasopimista pitää edistää niin työehtosopimusten kuin lakimuutosten kautta."

Työpaikkasopimista kannattivat innokkaimmin samat vastaajaryhmät, jotka pitivät Metsäteollisuuden ratkaisua hyvänä: 5–9 työntekijää työllistävät ja teollisuusyrittäjät.

"On erittäin kiinnostavaa, että erityisesti teollisuus haluaa heidän oman toimialansa tekevän samoin eli lopettavan työehtosopimusten tekemisen. Toivon, että työnantajaliitoissa otetaan tämä viesti vakavasti", Pentikäinen korostaa.

Yrittäjägallupiin vastasi 28.10. ja 4.11. välisenä aikana  1 097 pk-yrityksen edustajaa. Osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta.

Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. 

Lue lisää

"Ei kukaan sano, että Ruotsissa tai Saksassa poljetaan työntekijöiden oikeuksia" - kokoomuksen Petteri Orpo vakuuttaa, ettei paikallinen sopiminen ole työntekijälle haitaksi

Suomi tarvitsee Ilmarisen toimitusjohtajan mielestä kipeästi lisää koulutettuja maahanmuuttajia: "Talous on saatava nousuun"

Tuore tutkimus: Parempia palkankorotuksia tulee paikallisesti sopimalla – asiantuntijat eivät täysin allekirjoita

Metsäteollisuuden yritykset uudistavat työmarkkinoita harkiten