Talous

Konkurssisuoja on antanut heikoimmille yrityksille aikaa tammikuun loppuun, onko kohta edessä konkurssien suma?

Yrityksille on maksettu jo yli 33 miljoonaa euroa kustannustukea katteeksi syksyn menetyksiin. Tilintarkastajat panevat yhtiöiden tasearvostukset keväällä erityistarkasteluun.
BioRex
Elokuvateatteriketju Bio Rex on yksi suurimmista valtiokonttorin kustannustuen saajista. Leffateatteriketju sai tuen toisessa hakuvaiheessa puoli miljoonaa euroa yhtiön kuluihin ja menetyksiin.

Osa yrityksiä odottavista konkursseista on mitä todennäköisimmin lykkääntynyt konkurssilakiin keväällä säädetyn väliaikaisen konkurssisuojan ansiosta. Velkojilla ei ole ollut oikeutta hakea koronan vuoksi liikevaihtoaan ja kannattavuuttaan menettäneitä yrityksiä konkurssiin. Väliaikainen konkurssilain muutos päättyy tammikuun lopussa.

Koronavirus ja sen ehkäisemiseksi säädetyt rajoitteet liiketoiminnassa tuntuvat yhä eritoten ravintola-, matkailu-, majoitus-, tapahtuma- ja muun muassa kuljetuspalveluissa. Kaupan alalla erikoistavarakauppa on kärsinyt liikevaihdon menetyksistä.

"Kriisi poikkeaa aiemmista (taloudellisista) kriiseistä siinä, että se painottuu toimialoihin, joissa ihmiset liikkuvat ja ovat fyysisessä kontaktissa toisiinsa. Niiden toimialojen yhtiöiden kassavirta on ohentunut ja tulokset heikentyneet", kuvaa tilintarkastusyhteisö Grant Thorntonin KHT-tilintarkastaja ja osakas Ilkka Kujala koronan kolhimaa tilivuotta.

Kujala tuntee KHT-tilintarkastajana parhaiten pk-yrityskentän. Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenyrityksilleen tekemä vuotuinen tilintarkastajabarometri vahvistaa kuvan: vastaajien saldoluvut olivat liikevaihdon, investointien ja henkilöstön palkkausten osalta pahiten miinuksella majoitus- ja ravitsemustoiminnassa sekä viihde- ja virkistystoimialoilla – myös vuoden 2021 odotusten osalta.

Samoin toiminnan jatkuvuuteen liittyvät ongelmat koskevat näitä toimialoja. Tilintarkastuskertomusta kirjoittaessaan tilintarkastaja joutuu pohtimaan myös yrityksen liiketoiminnan jatkuvuutta:

"Voi olla, että tänä keväänä usea tilintarkastaja joutuu pohtimaan tarkastuksen pohjana olevaa olettamusta yhtiön toiminnan jatkuvuudesta. Jos on merkittävää epävarmuutta liiketoiminnan jatkuvuudesta, tilintarkastuskertomusta laadittaessa se tulee ottaa laajasti esille", Kujala muistuttaa.

Niin ikään koronavuosi on voinut rapauttaa tasearvoja liikearvojen ja kiinteistöjen osalta. Vaihto-omaisuudenkin, kun varaston kierto on hidastunut. Vaihto-omaisuutta voivat olla yrityksestä ja toimialasta riippuen kaupan ruokataroista kokoonpanoalihankkijan komponenttivarastoon. Arvostukset vaihtuvat. Toimialakohtaista tietoa ei vielä ole kertynyt, kun tilinpäätöstyö on vasta alussa.

Tilintarkastusyhteisö PwC:n osakas ja KHT-tilintarkastaja Merja Lindh tarkastaa pörssin listayhtiöitä. Hän muistuttaa myös liikearvoista eritoten aiemmin tehdyissä yrityskaupoissa:

"On ostettu yrityksiä kalliilla ja on syntynyt liikearvoja – on vaikeaa arvioida, tulevatko kassavirrat ikinä sellaisiksi kuin ne olivat ennen pandemiaa", Lindh viittaa epävarmuuteen, kun kellään ei ole varmaa tietoa.

Tilintarkastajan on tärkeää kirjoittaa tarkastuksen liitetietoihin, mitä arviot ovat ja mihin ne pohjautuvat.

Vuosi on ollut poikkeuksellinen myös tilintarkastajille. Lindh kertoo, ettei ole fyysisesti käynyt 12. maaliskuuta jälkeen yhdelläkään asiakkaallaan.

Konkurssilainsäädännön väliaikainen muutos näyttää myös toimineen. Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–marraskuussa 2020 pantiin vireille 2 045 konkurssia, mikä on 414 konkurssia eli 16,8 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Velkojat ovat tehneet 34 prosenttia vähemmän konkurssihakemuksia tammi-marraskuussa 2020 kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Konkurssiuhkaa käytetään myös laskujen perinnässä. Helmikuusta alkaen lakimuutos antaa yrityksille lisää aikaa maksukehotuksen jälkeen 30 päivään saakka suorittaa velkansa.

Yritysten selviämistä konkurssiuhalta on valtio helpottanut jakamalla kustannustukea. Kustannustukea voi saada joustamattomiin kuluihin ja menetyksiin sekä palkkoihin Tulorekisterin tietojen mukaan.

Valtiokonttori jakoi liikevaihtoaan menettäneille yrityksille tukea jo kevään notkahduksessa, ja nyt jaossa kustannustuen toinen hakukierros kesä–lokakuun ajanjaksolta. Uutta kustannustukea voi hakea Valtiokonttorista 26. helmikuuta 2021 asti. Jaossa on yhteensä 550 miljoonaa euroa.

Elokuvateatteriketju Bio Rex ja pääsylippuja konsertteihin ja tapahtumiin välittävä Lippupiste ovat suurimmat kustannustuen saajat tähän mennessä. Kumpikin sai 500 000 euroa. Tukea on myönnetty nyt noin 33 miljoonaa euroa. Valtiokonttori aloitti joulukuussa yritysten kustannustuen toisen hakukierroksen.

Tukea voi hakea kesä–lokakuun ajanjaksolta. Kaikki yritykset, joiden liikevaihto on laskenut vähintään 30 prosenttia koronakriisin seurauksena, voivat hakea tukea.

Valtiokonttorin päivittämän tilaston mukaan kustannustukea oli tiistaihin 12.1. mennessä hakenut 8 226 yritystä. Päätöksen on saanut 5 419 yritystä, niistä 28 prosenttia tukeen hyväksyttyjä.

Kustannustukea oli maksettu tähän mennessä 33 149 615 euroa eli keskiarvona yritystä kohti on noin 20 600 euroa.

Lue aiheesta lisää: Liikkeenjohdon konsultti esittää ratkaisua konkurssisuman välttämiseen: "Selviytymiskeinoksi yritysten velkojen jäädytys"

Lue lisää

Tilintarkastajabarometri 2021: "Toiminnan jatkuvuuden vaarantuminen uhkaa erityisesti majoitus- ja ravitsemis-, taiteiden ja viihteen, teollisuuden sekä rakentamisen alan yrityksiä"

Korona ei hiljentänyt yritysten perustamistahtia – viime vuonna perustettiin edellisvuotta enemmän uusia yrityksiä

Konkurssien määrä vähentynyt selvästi viime vuodesta

Kelan toimeentuloa turvaavista etuuksista 13 prosenttia meni maahanmuuttajille