Talous

Ilmarisen sijoitukset tuottivat koronavuodesta huolimatta yli 7 prosenttia – sijoitusvarallisuuden arvo nousi ennätykselliseen 53 miljardiin euroon

"Kukaan ei varmaan olisi uskonut tähän viime keväänä, kun sijoitusten tuotto pahimmillaan oli miinus 10 prosenttia". Toimitusjohtaja Jouko Pölönen piti tilivuotta kauttaaltaan erittäin vahvana.

Koronavuosi kohteli eri toimialoja ja sijoituksiakin eri lailla. Työeläkevakuuttaja Ilmarinen kirjasi vahvat avainluvut niin sijoitustensa tuotoissa, vakavaraisuudessa ja hoitokulusuhteessa. Hoitokulut laskivat 9 prosenttia.

Sijoitusvarallisuuden arvo nousi ennätykselliseen 53,3 miljardiin euroon edellisvuoden 50,5 miljardista eurosta. Sijoitukset koko vuoden aikana tuottivat yhteensä 7,1 prosenttia.

Ilmarisen kokonaistulos oli 1,8 miljardia euroa, kun se vuotta aiemmin oli runsaat kaksi miljardia.

"Maksutulon lasku 5,2 miljardiin euroon (2019: 5,8 miljardia euroa) oli oikeastaan ainut koronavuoden negatiivinen vaikutus, ja johtui heikentyneestä työllisyydestä ja työnantajien TyEL-maksuun tehdystä tilapäisestä 2,6 prosenttiyksikön alennuksesta", kertasi Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen tilivuotta.

Ilmarinen raportoi jo tammi-syyskuulta positiiviset sijoitustuotot. Sijoituksista vastaavavaratoimitusjohtaja Mikko Mursula kertasi vuoden 2020 kolmen viimeisen kvartaalin positiiviset tuottoprosentit, joilla ensimmäisen vuosineljänneksen -7,5 prosentin tappio kurottiin kiinni.

Myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä kehitys oli parempaan: keskimääräinen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisikä aleni Ilmarisen vakuutetuilla nyt toista vuotta peräkkäin ollen keskimäärin 50,77 vuotta. Suurin syy työkyvyttömyyteen oli masennus.

Vanhuuseläkkeelle Ilmarisen vakuutetut siirtyivät viime vuonna keskimäärin noin 64,6 vuoden ikäisenä. Yhtiön maksaminen eläkkeiden summa pysyi ennallaan vuoden 2019 tasolla 6,1 miljardissa eurossa. Niin ikään eläkkeensaajien määrä pysyi suurin piirtein edellisvuoden tasolla vajaassa 460  000:ssa.

Eläkepäätöksiä keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö teki noin 35 000. Digitaalisuus on edennyt Ilmarisessa siten, että hakemuksista sähköisesti lähetettyjä oli 70 prosenttia.

Niin sijoitukset kuin pahimman taantuman ja työttömyyden kasvun ehkäisivät keskuspankkien ja valtioiden raha- ja finanssipoliittiset toimet. Ilmarisen suhdanneindeksin mukaan työntekijämäärä laski edellisvuodesta 4,8 prosenttia. Pahimmillaan työntekijämäärä oli viime toukokuussa 11 prosenttia edellisvuotta pienempi.

Viime vuoden aikana Ilmarinen myös saavutti vuonna 2018 toteutuneen Etera-fuusion yhteydessä asetetut synergiatavoitteet.

Sijoitusjakaumassa Ilmarinen pysyi osakepainossa myös yi kevään nopean ja lyhyeksi jääneen pörssinotkahduksen. Osakesijoitusten osuus Ilmarisen salkussa oli vuoden lopussa 24 miljardia euroa. Suomi-sijoitusten osuus nousi 29 prosenttiin.

Koronaepidemian aiheuttama toimitilojen vajaakäyttö kuritti kiinteistötuottoja. toimitilamarkkinoilla kiinteistöjen arvostuksiin ja käyttö - ja vuokrausasteisiin pandemia vaikutti negatiivisesti. Toimialoista kärsivät ravitsemus- ja majoitusalat. Tuottotasoja kirjattiin alas erityisesti hotelleissa ja kauppakeskuskiinteistöissä. Sopimuksissa yhtiö otti yleisemmin käyttöön liikevaihtoon sidottuja vuokrasopimuksia.

Vuokra-asunnot tuottivat Mursulan mukaan erittäin hyvin. Kiinteistösijoitusten arvo Ilmarisella oli 6,2 miljardia euroa.

Pörssiyhtiöistä Ilmarinen omistaa muun muassa vuokra-asuntoihin sijoittavasta Kojamosta yli kahdeksan prosenttia.

Koronarokotusten edistymisestä ja virustaudin väistymisestä riippuu pitkälti myös kuluvan vuoden markkinanäkymät. Kansainvälinen valuuttajärjestö IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan tänä vuonna 5,5 prosenttia. Suomen talouskasvuksi viime aikoina ennusteet ovat arvioineet noin kolmea prosenttia.

Tammikuun lopussa päättyi yritysten väliaikainen konkurssisuoja koronapandemiasta aiheutuneiden syiden vuoksi. Ilmarinen ei odota konkurssimäärien juuri kasvavan kevään mittaan.
"Konkurssimäärät palautuvat kevään aikana normaalitasolle.

"Kriisin aikana olemme olleet asiakkaidemme tukena monin tavoin. Yhdessä muiden eläkeyhtiöiden ja viranomaisten kanssa valmistelimme nopeasti kriisin alkuvaiheessa maksuajan pidennysmahdollisuuden lakisääteisiin eläkemaksuihin ja neuvottelimme helpotuksia vuokranmaksuihin" Pölönen kertoi tilinpäätöstiedotteessa.

Lue lisää

Ilmarisen Mikko Mursula markkinoiden tunnelmista: " Tästä tulee erittäin vahva elpymisen vuosi"

Velan takaisinmaksun tarve hämärtyy, kun aina saadaan uutta lainaa tilalle – Suomen Pankki varoittaa, ettei tällä tiellä voi kauan jatkaa

Suomi tarvitsee Ilmarisen toimitusjohtajan mielestä kipeästi lisää koulutettuja maahanmuuttajia: "Talous on saatava nousuun"

Eläkepommi peruutettu – jälleen kerran