Talous

Koronavuosi puolitti LähiTapiolan tuloksen, sijoitustuottojen kuoppa painoi kokonaistulosta

Koronakorvausten kasvu peittyi monen muun vakuutuslajin vähemmillä vahinkotapauksilla.
Jarkko Sirkiä
Elämänturvaa koronankin oloissa. LähiTapiolan henkilövakuuttaminen kasvoi viime vuonna. Vakuutusryhmän pääjohtaja Juha Koponen on vuoden alusta jatkanut omaa kuntoiluharrastustaan kolmen liikuntakerran viikkotahtiin.

LähiTapiola-ryhmän kokonaistulos painui vuonna 2020 puoleen edellisvuodesta ja kokonaistulos oli 245,9 miljoonaa euroa (2019: 560,1 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisissa luvuissa kokonaistuloksen pudotus oli samaa luokkaa.

LähiTapiola-ryhmän pääjohtaja Juha Koponen pitää tulospudotuksen keskeisimpänä tekijänä sijoitustuottojen vähentymistä edellisvuoden 7,2 prosentin tasosta viime vuoden 2,5 prosenttiin.

"11 miljardin euron taseessa ja hallinnoitavissa varoissa tuottojen pudotus tarkoittaa satoja miljoonia euroja", Koponen suhteuttaa.

Ryhmän vahinkovakuutuksen puolella tulospudotus ei näyttäytynyt niin dramaattisena. Avainlukuna toiminnan tehokkuutta kuvaava yhdistetty kulusuhde parani ja oli 95,0. Edellisvuotena tunnusluku oli 96,9. Yhtiön tulokseen jää näin maksetusta vakuutuseurosta viisi senttiä.

Ensivakuutusten määrä kasvoi 6,4 prosenttia ja vahinkovakuutuksen maksutulo oli 1 230 miljoonaa euroa.

Vakuutuspuolella kasvoivat lähes kaikki vakuutuslajit ja asiakasryhmät. Vahinkovakuuttamisessa LähiTapiola on markkinakakkonen ja henkivakuutuspuolella 4. suurin.

"Kasvu oli voimakasta erityisesti henkilövakuuttamisessa ja sairauskuluvakuuttamisessa. Osittain tämä on seurausta sote-kompuroinnista, Ja suomalaiset hakevat lisäturvaa terveydenhoitoonsa", Koponen tulkitsee.

Lisäturvaa antavia vakuutuksia ottivat niin yksityishenkilöt kuin työnantajatkin.

"Tämä on kuin kuumemittari, joka kertoo, ovatko julkiset (terveydenhoito-) palvelut riittävällä tasolla."

Elämänturvayhtiöksi asemoitunut LähiTapiola on jo iso tekijä terveydenhoidon markkinoilla sekä Mehiläisen ja Pihlajalinnan merkittävä omistaja.

Ryhmän vakavaraisuus säilyi hyvänä ja oli 175,2 prosenttia (2019: 176,3 prosenttia).

"Reaalimaailman tapahtumat huomioiden LähiTapiola-ryhmän tulos oli vuonna 2020 hyvä ja ryhmän vakavaraisuus säilyi vahvana”, pääjohtaja Juha Koponen ynnää.

LähiTapiola kertoi tulosjulkistuksensa yhteydessä myös aloittavansa ryhmän omien talousennusteiden julkaisemisen Suomen keskeisistä talousindikaattoreista. Julkistuksia tulee neljännesvuosittain.

Koronavirus on lisännyt LähiTapiolan asiakkaiden piirissä kiinnostusta henkilövakuuttamiseen ja omassa taloudessa varautumiseen.

Yrityspuolella pandemia ja koronarajoitukset ovat aiheuttaneet keskeyttämisvakuutusten ehtojen tulkinnassa isoja riitoja. LähiTapiolan kilpailijoilla.

OP-ryhmään kuuluva Pohjola on irtisanonut tuhansia yritysasiakkaidensa pandemiaturvan sisältäneitä keskeytysvakuutuksia ja täsmentänyt uusissa vakuutusehdoissaan, mitä vakuutus kattaa ja mitä ei. Lehtitietojen mukaan Pohjolan asiakkaat ovat viemässä kymmeniä kiistoja Helsingin käräjäoikeuteen.

LähiTapiolan Koposen mukaan LähiTapiola maksaa korvauksia vakuutusehtojen ja niissä olevien rajoitusten mukaisesti:

"Meillä ei ole ollut laajaa samanlaista vastaavaa erimielisyyttä ehdoista kuin kilpailijoilla. Ehtomme ovat olleet selkeämmät. Totta kai on ollut pettymyksiä, kun vakuutusehtoja on luettu. Joissain vakuutuksissamme on epidemiakorvausten laajuus sellainen, että korvauksia on maksettu keskeytysvakuutuksista ja matkustusvakuutuksista", Juha Koponen kertoo.

Koronatestausta tai -hoitoakin on LähiTapiolassa maksettu sairauskuluvakuutuksen perusteella.

Vakuutus on pitänyt ottaa ennalta. Pandemian jo vaikuttaessa ei uutta vakuutusta saa korvaamaan kustannuksia.

"Koronakorvausten kasvu peittyy monen muun vakuutuslajin vähentyneillä vahinko- ja korvaustapauksilla", Juha Koponen suhteuttaa.

Liikennevahingot ilmoitetaan, mutta Koposen mukaan "me emme tiedä, kuinka monta vaikkapa kuntoutusta on jäänyt hoitamatta tai syöpää löytymättä":

Sairauskuluvakuutuksissa on mahdollista, että Suomessa on kasvatettu hoitovelkaa koronan aikana. Loppuvuoden aikana koronan vaikutukset ovat tasaantuneet: Koposen mukaan LähiTapiolassa sekä liikenne- että sairauskuluvakuutusten korvaukset ovat aiempien vuosien tasolla.

LähiTapiola on auto-ja liikennevakuutuksissa noin 32 prosentin osuudellaan markkinaykkönen. Koronapandemian vuoksi liikennevahinkokorvausten määrä väheni kolme prosenttia viime vuonna. Ilmoitettujen vahinkojen määrä putosi etenkin vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Keskinäinen yhtiö jakaa Koposen mukaan hyödyt muutenkin asiakkailleen. Liikennevahinkokorvausten vähentyminen lyhyellä aikavälillä ei hänen mukaansa vielä riitä yhtiön hintastrategian muuttamiseen.

LähiTapiola on suurin maatila-asiakkaiden ja metsänomistajien vakuuttaja noin 66 prosentin markkinaosuudellaan.

Maatila-asiakkaiden osuus ryhmän maksutulosta on kymmenen prosenttia, 120 miljoonaa euroa.

Vakuutusyhtiön näkökulmasta koronapandemia ei varsinaisesti ole koskettanut maa- ja metsätiloja. Korvauksia metsäpuolella LähiTapiola maksoi viime vuonna noin viisi miljoonaa euroa (2019: 14 miljoonaa euroa).

Metsävakuutusasiakkaita ryhmällä on noin 65 000 ja Suomen yksityismetsistä on vakuutettu myrsky- ja muiden tuhojen varalta noin neljännes.

Jukka Pasonen
Lue lisää

LähiTapiolan Koponen: "Maatiloilla on syytä olla ylpeitä, miten hyvin koronasta selviydytty ja tuotanto varmistettu"

LähiTapiolan selvitys: Lähes joka neljäs suomalainen haluaisi omistaa metsää – kokonaisvarallisuuden kasvu on keskittynyt Etelä-Suomeen

LähiTapiola vakuuttajan koronavuodesta: "Hajautettu pientilavaltainen tuotanto on ollut eduksi"

Traktorin kallis sivupeili hajosi lumen painamaan oksaan sivutiellä Turussa: "Raivatkaa ajoissa tiensivut ja pihat, jäinen lumi painaa nyt puissa!", aurausurakoitsija kehottaa tienhoitokuntia ja mökkiläisiä