Talous

LähiTapiolan selvitys: Lähes joka neljäs suomalainen haluaisi omistaa metsää – kokonaisvarallisuuden kasvu on keskittynyt Etelä-Suomeen

Suomalaiset omistavat asuntoja, autoja ja rahaa tilillä, ja näitä he myös haluavat omistaa.
Pekka Fali, Sanne Katainen, Hanna Linnove
Suomalaiset omistavat asuntoja, autoja ja tilin ja näitä he myös haluavat omistaa.

Suomalaisten varallisuus keskittyy kiinteään omaisuuteen: suomalaiset kotitaloudet omistavat asuntoja, autoja ja tilin – ja näitä he myös haluavat omistaa.

LähiTapiolan vielä julkistamaton selvitys osoittaa, että viimeisen viiden vuoden aikana suomalaisten kokonaisvarallisuus on pysynyt keskimäärin ennallaan: Etelä-Suomessa asuvan kotitalouden varallisuus on kasvanut 10 000 eurolla ja vastaavasti Itä-Suomessa asuva kotitalous on köyhtynyt 10 000 euron verran.

Alueellinen eriytyminen erityisesti asuntojen hintakehityksessä ja kaupungistuminen selittää osan, mutta myös rahoitusvarallisuus on keskittynyt eteläiseen Suomeen.

vuoden 2016 jälkeen, suomalaisten yhteenlaskettu kokonaisvarallisuus on pysynyt ennallaan, mutta varallisuuden kasvu on keskittynyt Etelä-Suomeen.

Etelä-Suomessa asuntojen sekä pörssiosakkeiden arvonnousut tuovat hyvää. Itä-Suomessa laskua selittää asuntojen arvonlasku. Pohjois- ja Länsi-Suomessa omistusten varallisuusarvot ovat kutakuinkin vuoden 2016 tasolla.

Asuntohintojen laskiessa säästäminen muihin sijoituskohteisiin hajauttaa varallisuutta eri tuottolähteisiin ja ylläpitää kokonaisvarallisuuden arvoa. Asuntohinnoissa LähiTapiola ei sinänsä näe kriisiä. Alueelliset ja talotyyppikohtaiset eriytymistrendit ovat jatkuneet.

Vanhemmat vastaajista omistavat asunnon useammin kuin nuoremmat: yli 65-vuotiaista 80 prosenttia asui omistusasunnossa. 45–55-vuotiaista osuus oli 63 prosenttia ja 35–44-vuotiaista 58 prosenttia.

Kotitalouksien varallisuuserot kasvavat. Vuodesta 2016 lähtien keskimääräisen kotitalouden varallisuuden kasvu on pääkaupunkiseudulla noin 29 tuhatta euroa. Muun Suomen kotitaloudet ovat varallisuudella mitaten köyhtyneet noin -2 000 euroa.

LähiTapiolalle asiakkaiden varainhoito on ydinliiketoimintaa: keskinäinen yhtiö hoitaa noin 11 miljardin euron varallisuutta ja sijoituksia. Suomalaisten ajoneuvokantaa LähiTapiola Rahoitusyhtiö on puolestaan rahoittanut jo yli miljardilla eurolla.

"Turvallisuus on helppoa ajatella vakuuttamisena. Säästämisen, rahoittamisen palvelut ja suuri osa henkivakuuttamisesta on talouden turvaamista", LähiTapiolan pääjohtaja Juha Koponen kuvaa ryhmän teettämää tuoretta selvitystä.

LähiTapiola tutki suomalaisten varallisuuden kehitystä. Erityisen mielenkiinnon kohteena olivat varallisuuden maantieteellinen jakauma ja tulevaisuudennäkymät.

Vakuutusryhmä kysyi selvityksessään varallisuustietoja ja omistushaluja 5 539 suomalaiselta (15-74-vuotiaita, vastaajat alueellisesti ympäri Suomea). Kyselyn toteutti KantarTNS ajalla 4.-26.1.2021. Kyselyn virhemarginaali +/-1,3-prosenttiyksikköä.

Suomalaisten varallisuus näyttää keskittyvän kiinteään omaisuuteen, asuntoihin, autoihin, mökkeihin, osakkeisiin, rahastoihin, metsäänkin.

48 prosenttia vastaajista omisti tilin, jolla vähintään kolmen kuukauden ansiotaso. Veneenomistajiksi tunnustautui 12 prosenttia kyselyyn vastanneista.

15 prosenttia koki tärkeäksi omistaa yrityksen ja kuusi prosenttia vastaajista omisti vähintään osan yrityksestä.

Rahaa kotitalouksilla siis on käytössään, ja myös erilaisia haluja sijoittaa tai käyttää niitä.

LähiTapiolaa kiinnosti myös tietää, muuttuuko nuorten suhtautuminen omistamiseen ja omaisuuteen? Kyselyn perusteella nuoremmat ovat jo valmiimpia vuokraamaan tai lainaamaan kiinteää omaisuutta.

Minulle on tärkeää omistaa asunto -väitteen kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä oli kolme neljästä vastaajasta. 66 prosentille oman auton omistus oli tärkeää. Lähes 60 prosenttia myös omisti autonsa.

Metsää omisti kyselyyn vastanneista 14 prosenttia. Alueellisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa metsäomistukset yleisempiä kuin muualla.

Helsinkiläisistä ja uusimaalaisista omistaa arvopapereita hieman useampi kuin muualla Suomessa asuvat. Esimerkiksi Helsinki-Uusimaan alueella asuvista kotitalouksista 38 prosenttia omisti rahasto-osuuksia. Pohjois- ja Itä-Suomessa rahastosäästäjiä oli 32 prosenttia alueen vastaajista.

Miten varakkaita suomalaiset kotitaloudet sitten ovat? Keskimäärin tämän selvityksen perusteella kotitalouden omistusten ja kokonaisvarallisuuden arvo oli 174 000 euroa. 36 prosentilla vastaajista omaisuuden arvo oli enintään 50 000 euroa. Yli viiden miljoonan euron varallisuuden omistajia kyselyssä oli 0,2 prosenttia.

Selvityksestä näkyy, että suomalaiset vaurastuvat nopeasti valtakunnan tasolla. Kasvu tulee rahoitusvarallisuuden noususta. Asuntovarallisuus ei kokonaisuutena ole noussut, mutta pääkaupunkiseudulla varallisuuden kasvu on ollut nopeaa, kun myös oman asunnon arvo on noussut. Muualla Suomessa oman asunnon hintakehitys on ollut jopa negatiivista (vuoden 2016 jälkeen).

Kokonaisvarallisuuskaan ei näin kehity alueellisesti tasaisesti. LähiTapiolan pääjohtaja Juha Koponen kuvaa yhtiön varallisuusselvityksen tuloksia "pysäyttäviksi".

Koronavuoden aikana kotitalouksien rahoitusvarallisuus ja nettorahoitusvarallisuus kuittasivat heti toisella vuosineljänneksellä alkuvuoden tappiot. Varallisuus on kasvanut sekä arvojen toipumisen että kotitalouksien säästämisen kasvun vuoksi.

Säästöt ovat suurimmaksi osaksi jääneet talletuksiin, mutta kotitaloudet ovat ostaneet myös rahastoja ja pörssiosakkeita tammi-syyskuussa.

Lue lisää

LähiTapiolan Koponen: "Maatiloilla on syytä olla ylpeitä, miten hyvin koronasta selviydytty ja tuotanto varmistettu"

Suomalaiset tekivät kotimaassa koronasyksynä 7,3 miljoonaa yöpymisen sisältänyttä vapaa-ajanmatkaa – suosituinta oli mökkilomailu

Hypo luottoluokitteli Suomen kunnat asuntomarkkinoiden perusteella: vain 12 kuntaa yltää parhaaseen A-luokkaan

Polarisaatio on jatkunut asuntomarkkinoilla pandemian aikana – Kuopio ja Kotka yllättäviä voittajia