Talous

HKScanin yhtiökokous lähes sataprosenttisen yksimielinen niin osingosta kuin hallitusvalinnoistakin

Kolmen sentin osinko osakkeelta maksetaan omistajille 19. huhtikuuta.
Juha Sinisalo
Siipikarjatuotteissa HKScan tavoittelee markkinoita nopeampaa kasvua ja vahvaa jalostusasteen nousua. Kuva on yhtiön Rauman siipikarjatuotetehtaalta.

HKScanin etänä ja valtakirjoilla pitämä yhtiökokous meni käsikirjoituksen ja yhtiön hallituksen esitysten mukaisesti soraäänittä. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa kolme eurosenttiä osakkeelta.

Yhtiön hallituksen kokous valitsi kokonaisuudessaan uudelle jatkokaudelle.

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin torstaina 8.4.2021 Turussa poikkeusjärjestelyin covid-19-pandemian vuoksi. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2020 sekä hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin.

Kokouksessa oli edustettuna 171 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 47 622 250 osaketta ja 150 222 250 ääntä. Yhtiökokous kannatti kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia vähintään 99,8 prosentilla annetuista äänistä. Yhtiökokous päätti ehdotusten mukaisesti niin hallituksen kokoonpanosta kuin hallituksen kokoukselle esittämästä osingostakin.

Yhtiökokouksesta alkaneelle toimikaudelle alkavalle toimikaudelle valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi Reijo Kiskola, Anne Leskelä, Jari Mäkilä, Per Olof Nyman, Harri Suutari ja Terhi Tuomi sekä varajäseniksi uudelleen Carl-Peter Thorwid ja Ilkka Uusitalo. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi uudelleen Reijo Kiskolan ja varapuheenjohtajaksi uudelleen Jari Mäkilän.

MT:n haastattelema, yhtiön suurimpiin yksityisiin osakkeenomistajiin runsaan prosentin osakeomistuksellaan lukeutuva eurajokelainen broilerkasvattaja Jyrki Suhonen kertoi luottavansa nykyiseen johtoon ja hallitukseen:

"Nykyinen (HKScanin) hallitus ja toimitusjohtaja ovat hyvät, luotan heidän osaamiseensa", yhtiön suurimpiin tuottajaomistajiin lukeutuva Jyrki Suhonen arvioi.

1,1 miljoonaa A-osaketta omistava Suhonen kertoi jatkavansa "kahdella hevosella ajamista":

"Lihan hinnassa joudumme viime kädessä maksamaan, kun HKScan pärjää yhtiönä", tuottaja vertaa. Hän uskoo jatkossa hyvään kurssikehitykseen.

Youtube-videolla yhtiökokoukselle pitämässään tervehdyspuheessaan hallituksen puheenjohtaja Reijo Kiskola lausui kiitoksensa päättyneestä, koronapandemian vuoksi poikkeuksellisesta tilivuodesta yhtiön johdolle, koko henkilöstölle, omistajille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille:

"Vuonna 2020 HKScanin Turnaround-ohjelma eteni suunnitellusti, mikä on vahvistanut luottamusta siihen, että yhtiö pystyy parantamaan kannattavuuttaan edelleen."

Kiskola piti vakuuttavana työnä sitä, että HKScan on kahdessa vuodessa noussut syvästä kriisistä voitolliseksi yhtiöksi. Yhtiön nettotulos oli lähes 5 miljoonaa euroa. Edellisen kerran HKScan näytti voittoa vuonna 2015.

Toimitusjohtaja Tero Hemmilä omassa videopuheessaan alleviivasi vertailukelpoisen liikevoiton parantuneen vuodesta 2018 kumulatiivisesti 63 miljoonaa euroa. 1,8 miljardin liikevaihdolla 17 miljoonan euron vertailukelpoinen liiketulos on parantuneenakin suhteellisen vaatimaton:

"Yhtiön kannattavuus on edelleen riittämätön – jatkammekin kehitysohjelmien määrätietoista edistämistä ja liiketoimintaan avautuvien mahdollisuuksien täysimääräistä hyödyntämistä", Hemmilä lupasi.

Yhtiön nettovelkaantumisaste on hänen mukaansa tasolla, joka mahdollistaa kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteiden hallitun toteuttamisen alkaneena vuotena.

Yhtiökokouksen päätettävänä oli myös osinko ja sen suuruus. HKScan myi 19. helmikuuta Vantaan tuotantoyksikkötontin maapohjan ja rakennukset kiinteistösijoittaja Sagax Finland Asset Management Oy:lle. Kauppahinta oli 77 miljoonaa euroa.

"Tällä kaupalla yksi yhtiön pitkän ajan epävarmuustekijä poistui ja sen myötä hallitus arvioi uudelleen osinkoehdotuksensa yhtiökokoukselle", kertasi hallituksen puheenjohtaja Kiskola.

Tulosjulkistuksensa yhteydessä hallitus vielä esitti, ettei osinkoa jaettaisi.

Koska hallitus oli ehdottanut vähemmistöosingon vähimmäismäärää pienempää osinkoa, osakkeenomistajilla on oikeus vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7. pykälän mukaista vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosinko on jaettava, jos vaatimusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Tuo vähemmistöosingon määrä olisi ollut 8,7 miljoonaa euroa (0,09 euroa osakkeelta), mikä vastaa puolta tilikauden voitosta.

Yhtiökokous päätti kolmen eurosentin osakekohtaisesta osingosta hallituksen esityksen mukaisesti.

Vantaan kiinteistön rakennuksineen yhtiö oli ostanut suurimmalta osakeomistajaltaan LSO Osuuskunnalta viime vuoden huhtikuussa maa-alueen pitkäaikaiselle vuokralaiselleen HKScanille 36 miljoonalla eurolla. Lihaosuuskunta tarvitsi varoja maksaakseen osuutensa HKScanin suunnattuun osakeantiin keväällä 2019. Osuuskunnan jäsenilleen LSO on maksanut viime vuodet viiden prosentin osuuspääoman koron. Kiinteistökaupan avulla LSO Osuuskunta lyhensi lainojaan ja järjesteli rahoituksensa uudelleen.

Lue aiheesta lisää: Syntyykö HKScanin etänä pidettävässä yhtiökokouksessa vastaehdotuksia? Torstain äänestykset on tehty jo ennakkoon valtakirjoilla

Lue lisää

HKScanin ylimääräinen yhtiökokous valitsee uuden ykköskentällisen

LSO Osuuskunta on ottamassa niskalenkin HKScanin hallituksesta

Syntyykö HKScanin etänä pidettävässä yhtiökokouksessa vastaehdotuksia? Torstain äänestykset on tehty jo ennakkoon valtakirjoilla

HKScanin suurimpiin lukeutuva osakkeenomistaja: ”Kolmen sentin osinko riittää tässä tilanteessa”