Talous

Syntyykö HKScanin etänä pidettävässä yhtiökokouksessa vastaehdotuksia? Torstain äänestykset on tehty jo ennakkoon valtakirjoilla

HKScanin yhtiökokouksessa paikalla ovat vain kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Kaikki kokoukseen liittyvät äänestykset on hoidettu sähköisesti ennen kokousta.
Kari Salonen
HKScanin hallituksen puheenjohtaja Reijo Kiskola (vasemmalla) ja toimitusjohtaja Tero Hemmilä puhuvat yhtiökokouksessa videolta. Video on nähtävissä yhtiön verkkosivulla keskiviikkona iltapäivällä.

Lihakonserni HKScanin torstaiseen yhtiökokoukseen osakkeenomistaja saa osallistua ja käyttää siellä oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä.

Kevään yhtiökokoukset pidetään koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi etänä ja ilman osakkeenomistajien fyysistä läsnäoloa kokouksessa. Torstaina 8. huhtikuuta yhtiökokouksensa pitää elintarvikekonserni HKScan.

HKScanin yhtiökokouksessa paikalla ovat vain kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Kaikki kokoukseen liittyvät äänestykset on hoidettu sähköisesti ennen kokousta esityslistan mukaisesti siinä vaiheessa, kun osakkeenomistajat ovat ilmoittautuneet.

Yhtiökokouskutsun ohjeiden mukaisesti ilmoittautuminen äänestyskannanottoineen ja vastaehdotuksineen yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan on tullut tehdä viimeistään 30.3.2021 klo 16.00 mennessä.

HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilän puhe osakkeenomistajille julkistetaan yhtiökokouksen aattona eli keskiviikkona iltapäivällä. Hemmilä esittelee yhtiön tilivuotta, joka oli sitten vuoden 2015 jälkeen ensimmäisen kerran voitollinen. Yhtiön nettotulos oli 4,8 miljoonaa euroa, kun se vuodelta 2019 oli tappiolla 37,5 miljoonaa euroa.

Niin ikään yhtiön hallituksen puheenjohtaja Reijo Kiskola esittää tervehdyksensä videolla keskiviikkona.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa viime tilivuodelta osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa, että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 12.4.2021 ja osingon maksupäivä 19.4.2021.

Koska hallitus on ehdottanut vähemmistöosingon vähimmäismäärää pienempää osinkoa, osakkeenomistajilla on oikeus vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosinko on jaettava, jos vaatimusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Tuo vähemmistöosingon määrä on 8,7 miljoonaa euroa (0,09 euroa osakkeelta), mikä vastaa puolta tilikauden voitosta.

Vähemmistöosinkoa vaativa osakkeenomistaja voi ennakkoäänestyksessä on voinut äänestää vähemmistöosingon puolesta, eikä erillistä vaatimusta tai vastaehdotusta tarvitse tehdä.

Meneekö hallituksen esittämä osinkoehdotus läpi, jää nähtäväksi. Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin.

HKSCanille yhtiökokouksen valitsema uusi hallitus kokoontuu järjestäytymiskokoukseensa välittömästi yhtiökokouksen jälkeen. Pörssitiedotteen valinnoista ja mahdollisista äänestyksistä päätöksineen HKScan julkaisee vasta, kun hallitus on pitänyt järjestäytymiskokouksensa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä olisi kuusi. Hallituksen varajäsenten lukumääräksi ehdotetaan kaksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Reijo Kiskola, Anne Leskelä, Jari Mäkilä, Per Olof Nyman, Harri Suutari ja Terhi Tuomi sekä varajäseniksi uudelleen Carl-Peter Thorwid ja Ilkka Uusitalo.

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii viime vuosien tapaan laamanni Matti Manner Brander & Manner Oy:stä ja sihteerinä yhtiön hallintojohtaja Markku Suvanto.

Kilpailija Atrian yhtiökokous on vuorossa 29.4. Atria pitää yhtiökokouksensa niin ikään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet saavat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon ja esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon yhtiökokouskutsussa esitetyn ohjeistuksen mukaisesti.

Lue aiheesta lisää: HKScan jakaa sittenkin osinkoa, yhtiön hallitus pyörsi päätöksensä neljässä viikossa: Vantaan kiinteistökauppa ratkaisi

Korona pakotti lihatalot virtaviivaisiksi – tuottavuus ja kannattavuus paranivat

Lue lisää

HKScanin ylimääräinen yhtiökokous valitsee uuden ykköskentällisen

LSO Osuuskunta on ottamassa niskalenkin HKScanin hallituksesta

HKScanin yhtiökokous lähes sataprosenttisen yksimielinen niin osingosta kuin hallitusvalinnoistakin

HKScan jakaa sittenkin osinkoa, yhtiön hallitus pyörsi päätöksensä neljässä viikossa: Vantaan kiinteistökauppa ratkaisi