Talous

Helsingin energiasta liki 90 prosenttia on fossiilista

Helen Oy sitoutuu hiilineutraalisuustavoitteeseen vuonna 2030.
KATRI TAMMINEN
Helen on rakentanut suuren lämpövaraston Mustikkamaan vanhan öljyluolastoon, joka on täytetty jo vedellä.

Helsinkiin energiaa tuottava Helen Oy:n ponnistelut kohti hiilineutraalisuutta ovat toistaiseksi tuottaneet kehnosti tulosta. Yhtiön energianlähteistä lähes 90 prosenttia on fossiilista alkuperää, yli puolet kivihiiltä, kolmannes venäläistä maakaasua ja prosentin verran öljyä.

Kaukolämmön tuotannosta 90 prosenttia on fossiilista, sähkön 60 prosenttia.

Parannusta on luvassa vuonna 2023, kun Vuosaareen valmistuu biolämpölaitos ja Hanasaareen kivihiilivoimala suljetaan. Vuosaaressa ei tuoteta sähköä, vaan pelkkää lämpöä.

Yhtiö ilmoitti äskettäin selvittävänsä kivihiilen käytön lopettamista Salmisaaren voimalaitoksessa jo vuonna 2024 vuoden 2029 sijaan.

Helen on ottanut viime vuosina käyttöön hukkalämmön talteenottoa, lämpövarastoja, lämpöpumppulaitoksia ja myöhemmin merivesilämpöpumpun. Lisäksi selvityksessä on Kilpilahden hukkalämpöjen hyödyntäminen ja meriveden käyttö lämmityksessä laajemmalti.

Hajautettuun energiaan siirtymisen vuoksi yhtiössä käynnistyvät yt-neuvottelut, joiden piiriin kuuluu hieman yli 400 työntekijää, ja henkilöstö saattaa vähentyä enintään 320 henkilöllä.

Helsingin tuoreessa esityksessä kaupunkistrategiaksi aiennettiin hiilineutraalisuustavoitetta vuoteen 2030 aiemman 2035 sijaan ja asetettiin nollapäästötavoite vuodelle 2040. Uusiin bioenergialaitoksiin ei enää tule investoida.

Helenin toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckströmin mukaan kaupunkistrategian linjaukset ovat hyviä ja yhtiö sitoutuu niihin. Salmisaaren kivihiilen korvaamisratkaisu ei perustu polttamiseen, vaan käytetään esimerkiksi hukka- ja ympäristölämpöä.

"Helen saavuttaa nollapäästöt 2030-luvun loppuun mennessä, mikä tarkoittaa myös pienydinvoiman tarkastelua yhtenä mahdollisuutena osittaisessa maakaasun korvaamisessa."

Weckströmin mielestä Helenin päästövähennystahti on ollut viime vuosina kova, aiempi tavoite vähentää vuoteen 2020 mennessä 20 prosenttia päästöistä vuoden 1990 tasoon nähden on saavutettu. Kaukolämmön päästöt ovat vähentyneet noin 35 prosenttia samassa ajassa.

"Ilmastotoimien vauhdittamisessa paras väline ovat markkinoiden ehdoilla toimivat päästökauppamekanismit, jotka automaattisesti ohjaavat fossiiliset polttoaineet ulos markkinoilta ja päästöt alas. Nykyinen päästökaupan hintakehitys todistaa tämän kiistatta. Teknologiavalinnat on järkevintä jättää toimijoille."

Timo Filpus
Lue lisää

Kaukolämpöä kului viime vuonna runsaasti – hake ja öljy korvasivat turvetta

Turpeenpoltto loppuu Tampereen sähkölaitoksessa jo ensi vuonna – korvaajaksi metsähake ja metsäteollisuuden sivutuotteet

Yle uutiset: Puupolttoaineen kysyntä nostaa kaukolämmön hintaa

Ilmalämpöpumppujen myynti räjähti tänä vuonna hurjaan kasvuun, kun korkein oikeus päätti sallia laitteet myös kerrostaloissa – "Kukaan ei tahdo kokea samaa kuumuutta enää uudelleen"