Andersson: Yksityistämiseen pakottavia direktiivejä on syytä karsia

Vasemmistoliiton puheenjohtaja pyrkii luomaan ilmastotyöpaikkoja Eurooppaan.
Li Andersson pitää Euroopan keskeisimpinä turvallisuusuhkina eriarvoistumista ja ilmastonmuutosta.