Harva oppilas etäopetuksessa koulujen sisäilmaongelmien takia

Aloite etäopetukseen tulee monesti vanhemmilta.
Tilaajalle
Etäopiskelu voi tapahtua skypen avulla.