Oikeustieteilijät erimielisiä sote-lain kirjoitusvirheen korjaamisesta – eduskunnan puhemies Vehviläinen esittää, että STM korjaa virheen

Eduskunnan täysistunnossa opposition edustajat vaativat selvyyttä virheen korjaamisesta.
Vehviläinen esittämä korjaus edellyttää oikaisumenettelyä.