Etiopialainen lantala päästelee ilmakehään hiiltä

Maatalousmaan kunnostaminen hillitsisi ilmastonmuutosta Etiopiassa, todetaan tuoreessa väitöstutkimuksessa.
Afrikkalaista maataloustuotantoa kehittämällä voitaisiin kasvihuonepäästöjä vähentää, toteaa tuore väitöstutkimus.