Itämerellä menee edelleen heikosti – hapettomuus suurempaa kuin koskaan

Pitkään jatkunut rehevöitymisongelma Itämerellä johtuu sekä ravinnekuormituksesta että meriveden lämpötilan noususta.
Itämeren rehevöityminen ja lämpeneminen lisäävät pohjan hapettomuutta, mikä vapauttaa fosforia ja kuormittaa ekosysteemiä sisäisesti.