Tiedot haukkojen pesäpaikoista jaettiin metsänomistajille Metsään.fi -palvelussa – avoimuuden toivotaan säästävän pesäpaikkoja hakkuissa

Metsänhoitotoimet pesimäaikana häiritsevät pesintää. Usein häiriö on tahatonta ja johtuu siitä, että pesä ei ole ollut tiedossa.
Tilaajalle
Kuvassa kanahaukan poikaset, laji luokitellaan silmälläpidettäväksi.