Tietosuojavaltuutettu antoi Verohallinnolle huomautuksen liian laajoista tietopyynnöistä

Päätös ei ole vielä lainvoimainen. Siihen voi hakea muutosta valituksella hallinto-oikeuteen.
Keskiviikkona koittaa niin sanottu veropäivä, jolloin julkaistaan viime vuoden tuloverotuksen julkiset tiedot. LEHTIKUVA / Vesa Moilanen.