Ympäristö

Ministeriöltä hallintasuunnitelma haitallisille vieraslajeille: Näillä keinoilla vieraslajin leviäminen estetään

Ympäristö 13.03.2018

Vieraslajeilla tarkoitetaan eläimiä, kasveja ja muita eliöitä, jotka ihminen on tuonut niiden luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle. Vieraslajia pidetään haitallisena erityisesti, jos se uhkaa luonnon monimuotoisuutta.


Markku Vuorikari
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) on tänään tiistaina hyväksynyt Suomen ensimmäisen hallintasuunnitelman EU:n haitallisille vieraslajeille.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) on tänään tiistaina hyväksynyt Suomen ensimmäisen hallintasuunnitelman EU:n haitallisille vieraslajeille. Suunnitelman avulla ohjataan 37 vieraslajin torjuntaa ja siinä on myös selvitetty käytettäviä keinoja sekä torjuntayhteistyöhön tarvittavia tahoja.

Leviämisen eri vaiheissa olevat haitalliset vieraslajit vaativat erilaisia torjuntatoimia. Tehokkainta on, jos lajin tuonti tai leviäminen uudelle alueelle pystytään kokonaan estämään. Jos laji on levinnyt laajalle eikä sen torjuminen tai hävittäminen ole teknisesti mahdollista tai taloudellisesti mielekästä, voidaan tavoitteeksi asettaa kannan rajoittaminen tai lajin leviämisen estäminen uusille alueille haittojen minimoimiseksi.

Paras keino estää vieraslajien leviäminen on ministeriön mielestä laaja tiedottaminen vieraslajeista ja niiden riskeistä. Tärkeää on myös estää haitallisten lajien myynti, osto ja kasvatus sekä karkaaminen ympäristöön.

EU:n vieraslajiasetus ja kansallinen lainsäädäntö eivät edellytä kaikkien vieraslajiesiintymien torjuntaa, ja monet nykyiset Suomessa käytössä olevat toimenpiteet täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Koska vieraslajien torjuntaan ei ole osoitettavissa erillistä määrärahaa, hallintasuunnitelmalla nykyiset torjuntaresurssit ohjataan tärkeimpiin kohteisiin Suomessa.

Vieraslajeilla tarkoitetaan eläimiä, kasveja ja muita eliöitä, jotka ihminen on tuonut niiden luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle. Vieraslajia pidetään haitallisena erityisesti, jos se uhkaa luonnon monimuotoisuutta.

Suomen on yhdessä muiden EU:n jäsenvaltioiden kanssa pyrittävä hävittämään haitalliset vieraslajit ja estämään niiden leviäminen. EU:ssa on säädetty luettelo haitallisista eläin- ja kasvilajeista, joita ei saa tuoda EU:n alueelle. Näitä lajeja ei saa EU:n alueella myöskään kasvattaa, myydä eikä kuljettaa EU:n sisällä. Lajien päästäminen ympäristöön on kielletty.

Hallintasuunnitelman pohjalla oleva selvitys laadittiin EU:n haitallisten vieraslajien levinneisyys ja hallintatoimenpiteet -hankkeessa. Sen toteuttivat Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT