Ympäristö

Laivaliikenteen hiukkaspäästöt yhtä jättimäiset kuin ihmisten hiukkaspäästöt mantereilla

Polttoaineiden rikkirajoitukset eivät vähennä hiukkaspäästöjä merkittävästi. Tuntuvat vähennykset vaatisivat siirtymistä puhtaampiin dieselpolttoaineisiin tai maakaasuun.
Markku Vuorikari
Suurin osa laivaliikenteessä syntyvistä hiukkasista on kooltaan ultrapieniä, alle sata nanometriä.

Laivaliikenteen vuotuiset hiukkaspäästöt vastaavat suuruusluokaltaan kaiken mantereilla tapahtuvan ihmistoiminnan hiukkaspäästöjä. Päästöjä ovat tutkineet Tampereen yliopisto, Ilmatieteen laitos ja VTT.

"Laivaliikenne on suuressa osassa maapalloa ainoa ihmisperäinen hiukkaspäästöjen lähde. Laivojen moottoreista peräisin olevat hiukkaset syntyvät joko suoraan palamisprosessissa tai pakokaasun laimentuessa ilmakehään. Hiukkaspäästöt vaikuttavat sekä ilmastoon että rannikkojen läheisyydessä ilmanlaatuun ja ihmisten terveyteen", väitöskirjatutkija Niina Kuittinen Tampereen yliopiston Aerosolifysiikan laboratoriosta kertoo tiedotteessa.

Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) on viime vuosina pyrkinyt rajoittamaan laivaliikenteen päästöjä muun muassa tiukentamalla polttoaineille sallittuja rikkipitoisuuksia.

Viime vuonna voimaan astunut globaali 0,5 prosentin rikkirajoitus kannustaa laivayhtiöitä siirtymään kohti puhtaampia polttoaineita tai asentamaan savukaasupesureita.

Tuoreen tutkimuksen mukaan laivaliikenteen hiukkaspäästöt näyttävät pysyvän suurina rikkirajoituksista huolimatta. Hiukkaspäästöt voidaan saada alenemaan noin 11 prosenttia korvaamalla laivaliikenteessä laajasti käytetty raskas polttoöljy vähempirikkisellä versiolla. Merkittävämmät vähennykset vaatisivat siirtymistä puhtaampiin dieselpolttoaineisiin tai maakaasuun.

Suurin osa laivaliikenteessä syntyvistä hiukkasista on kooltaan ultrapieniä, alle sata nanometriä. Tutkimuksessa mittauksia tehtiin laboratorion lisäksi savukaasupesuria käyttävällä laivalla sekä mittaamalla hiukkasia laivojen savukaasuvanoista lentokoneella tai helikopterilla.

Lue lisää

Liikennemäärät vähenivät reippaasti viime vuonna – pääteillä noin kymmeneksen

Tallinkin matkustajamäärä väheni yli 60 prosenttia koronavuonna

Uusia laivatilauksia ei ole odotettavissa vuosiin: Meyer Turku irtisanoo 84 – kaikkiaan työt ovat loppuneet 250 ihmiseltä

Tallink-konsernin kolmannen vuosineljänneksen tappio lähes 24 miljoonaa – ei odota lainkaan voittoa tilikaudelta 2020