Ympäristö

Aiotko ruopata rantaa? Urakasta on ilmoitettava vähintään kuukautta ennen, muistuttaa ely-keskus

Ruoppauksesta on ilmoitettava ely-keskukselle ja vesialueen omistajalle.
Juha Siekkinen
Pääsääntöinen ruoppausaika päättyy huhtikuun lopussa, Kainuun ely-keskus muistuttaa. Jos linnustolle, kalastolle tai virkistyskäytölle ei aiheudu haittaa, voi ruoppauksia tehdä vielä toukokuussakin.

Jos suunnittelet tälle keväälle rannan ruoppaustöitä, muistathan tehdä ilmoituksen ely-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista, muistuttaa Kainuun ely-keskus tiedotteessaan.

Ruoppausilmoituksen tekeminen on maksutonta. Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9.-30.4. välisenä aikana. Jos linnustolle, kalastolle tai virkistyskäytölle ei aiheudu haittaa, voi ruoppauksia tehdä vielä toukokuussakin. Ruoppaus saattaa vaatia myös aluehallintoviraston lupaa.

"Ilmoituksen perusteella luvan tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Lupa vaaditaan, jos toimenpiteistä voi aiheutua haittaa esimerkiksi luonnolle ja kalakannoille. Tilavuudeltaan yli 500 kuution ruoppaukselle tulee aina hakea lupa aluehallintovirastolta", tiedotteessa todetaan.

Ruoppauksen toteuttaja on vastuussa hankkeen lainmukaisuudesta ja aiheuttamistaan haitallisista seurauksista. Ongelmien ja riitojen välttämiseksi on hyvä keskustella ja sopia hankkeesta lähinaapureiden ja vesialueen omistajan kanssa, ely suosittelee.

Myös vesikasvillisuuden koneellisesta niitosta tai poistosta kannattaa ilmoittaa ely-keskukselle hyvissä ajoin, tiedotteessa muistutetaan. Niittoilmoitus on tehtävä 30 vuorokautta ennen työn aloittamista.

"Jos niittoja aiotaan tehdä suojelualueilla, ne tulee suunnitella viranomaisten kanssa yhteistyössä. Paras aika niitoille on heinäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin. Niittojätteet tulee kerätä pois vesistöstä ja läjittää riittävän kauas rannasta", ely-keskus neuvoo.

Ruoppaus- sekä niittoilmoituksen tekemisessä suositellaan käyttämään sähköistä ilmoituslomaketta ymparisto.fi -verkkopalvelussa. Neuvoja ilmoituslomakkeen täyttämiseen voi tarvittaessa tiedustella ympäristöasioiden asiakaspalvelusta.

Lue lisää

Katso video: Niittokone seilaa laineilla ja keräilylaite paahtaa perässä – näin katoaa kaislikko järvestä

Niittokone liikkuu siipirattaiden avulla: Terä leikkaa kasvustot metrin syvyydessä

Ruoppaus ja räpiköinti riivaavat mökkinaapureita

Ranta-asukkaan painajainen: turvelautat tukkivat järven