Ympäristö

Päästöjen hyvityspalveluita tarjoavat yritykset vaativat alalle pelisääntöjä – laadun takaavat standardit puuttuvat yhä

Tutkijat suosittelevat, että valtio ja toimijat laativat alalle yhteiset vähimmäiskriteerit ja säännöt.
Jukka Pasonen
Ilmastopäästöjään voi kompensoida esimerkiksi rahoittamalla puiden istutusta kohteisiin, joihin niitä ei ilman tukea istutettaisi.

Hiilidioksidipäästöjen hyvittämistä tarjoavia palveluita on syntynyt Suomeen jo parikymmentä. Alalla toimivat yritykset kaipaavat selkeitä, yhteisiä pelisääntöjä päästövähennysten tuottamiseksi. Päästövähennysten luotettavuus pitäisi todentaa myös kuluttajasuojan takia.

Suomen ympäristökeskus Syke selvitti vapaaehtoisen päästökompensoinnin tilannetta ympäristöministeriön pyynnöstä.

Toistaiseksi kotimaisilla kompensaatiopalveluilla ei ole laadun takaavia standardeja. Tutkijat suosittelevat, että valtio ja toimijat laativat alalle yhteiset vähimmäiskriteerit ja säännöt, joita toimijoiden on noudatettava.

"Voitaisiin perustaa tieteellinen asiantuntijapaneeli vastuutahon, kuluttajaviranomaisen ja toimijoiden tueksi”, hankkeen päätutkija Johanna Niemistö Sykestä ehdottaa tiedotteessa.

"On pystyttävä arvioimaan, ovatko kompensaatiohankkeiden päästövähennykset aidosti lisäisiä vai saavutettaisiinko ne muutenkin jossakin vaiheessa ilman kompensaatiota. Arvioinnin haasteellisuutta maankäyttösektorilla lisää epävarmuus peltojen ja metsien hiilivarastojen määrästä ja pysyvyydestä", Syken tiedotteessa sanotaan.

Tutkijoiden mukaan kotimaiset kompensaatiohankkeet voivat tukea Suomea saavuttamaan ilmastotavoitteensa kustannustehokkaasti.

Päästövähennyksiin kanavoituu yksityistä rahaa, kun yhä useammat yritykset, kunnat ja kansalaiset pyrkivät hiilineutraaliuteen. Ensiksi pyritään vähentämään ilmastopäästöjä ja lopulta kompensoidaan jäljelle jäävät päästöt.

Valtion tehtävä olisi selvittää, kuinka kotimaiset päästökompensaatiot huomioidaan maankäyttösektorin ilmastotavoitteissa. Tutkijoiden mielestä esimerkiksi kuntien päästöhyvitykset pitäisi laskea mukaan, kun Suomi pyrkii hiilineutraaliksi.

Selvityksen tuloksia hyödynnetään ympäristöministeriön hankkeessa, jossa arvioidaan kotimaisen päästökompensoinnin tarvitsemaa sääntelyä. Ehdotus on luvassa kesällä.

Lue myös:

Professori: Yksikään hiilikompensaatioita myyvä palvelu ei ole tieteellisesti luotettava – kotimaiset palvelut pyrkivät hyvään, ulkomaisten joukossa huijareita

Lue lisää

Kotimaisten hiilensidontapalvelujen hinnoissa isot erot: Suomalaisen vuosipäästöjen hyvitys maksaa 79–2 800 euroa

Hiilensidonnan palveluiden joukossa yhä räikeää viherpesua – hiilikauppa tarvitsee säännöt, jotta asiakas ei maksa tyhjästä ja ilmasto hyötyy

Idea, joka ei jättänyt Joona Puhakkaa rauhaan: Ex-uimahyppääjän yritys sitoo hiilipäästöt vähintään sadaksi vuodeksi puihin

Kiinnostaako päästöjen hyvitys? Lemmikin ilmastopäästöistä saa maksaa parikymppiä, veneilykaudesta 40 euroa ja lihansyönnistä 83 euroa