Ympäristö

"Hyssyttelyn aika on ohi, ja nyt on aika miettiä kestäviä ratkaisuja turpeen korvaamiseen" – Biolanin mullassa turve korvautuu rahkasammaleella ja kierrätysraaka-aineilla

Kyselytutkimuksen mukaan yli 70 prosenttia ihmisistä ei tiedä, mitä kaupoissa myytävä multa pitää sisällään.
Arto Takalampi
Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin mielestä multatuotteille pitäisi kehittää kestäviä kierrätysvaihtoehtoja. Esimerkiksi biojätteestä, nurmesta tai järviruo'osta saadaan multaa kompostoimalla tai biokaasuttamalla.

Biolan oy:n teettämän tutkimuksen mukaan lähes kaikki suomalaiset käyttävät multaa, mutta vain harva tietää mitä se on. Yli 70 prosenttia ihmisistä myöntää suoraan, ettei ole perillä siitä, mitä kaupoissa myytävä multa pitää sisällään.

“Multien ajatellaan olevan ‘vain multaa’, eikä siihen liittyviä vastuullisuuskysymyksiä täysin tiedosteta. Me Biolanilla haluamme helpottaa kuluttajien valintaa ja käytämme esimerkiksi multapakkauksissamme ekomittaria, joka kertoo uusiutuvan ja kierrätetyn raaka-aineen määrän”, toteaa Biolanin tuotekehitysjohtaja Hannamaija Fontell tiedotteessa.

Tutkimuksen mukaan suomalaisista 75 prosenttia toivoisi multien olevan valmistettu mahdollisimman ekologisesti. Samoin 74 prosenttia näkee kierrätysraaka-aineiden käytön mullan valmistuksessa järkeväksi.

“Biolan haluaa jatkossakin toimia näiden toivomusten mukaisesti: olemme toimialan ensimmäinen yhtiö, jonka uusiutuvien tai kierrätysraaka-aineiden osuus mullasta nousee yli 50 prosentin samalla, kun mullan pääraaka-aineena alalla yleisesti käytetyn turpeen osuus on enää alle puolet. Kierrätysraaka-aineita hankimme muun muassa maataloudesta ja metsäteollisuuden sivuvirroista. Lisäksi korvaamme turvetta uusiutuvalla rahkasammaleella”, Fontell kertoo.

Biolanilla ollaan huolissaan siitä, että kuluttajat eivät saa asianmukaista tietoa mullan raaka-aineista. Vaikka kaikkien multa-alan toimijoiden mullasta valtaosa on ollut turvetta, koetaan Biolanilla, että toimialalla asiaa on haluttu lakaista maton alle. Hyssyttelyn aika on kuitenkin ohi, ja nyt on aika miettiä kestäviä ratkaisuja turpeen korvaamiseen.

Yhtiö kertoo päättäneensä viedä myös jatkossa alaa eteenpäin kohti kestävämpiä ja läpinäkyvämpiä käytäntöjä.

“Tavoitteenamme on luopua turpeen käytöstä kokonaan ja käyttää tulevaisuudessa kaikessa toiminnassamme pääosin uusiutuvia tai kierrätettyjä materiaaleja”, Fontell listaa.

Yhtiö julkaisee nyt uudet vastuullisuustavoitteensa, joihin kuuluu muun muassa hiilineutraalius sekä multien muuttaminen kokonaan uusiutuviin ja kierrätysraaka-aineisiin pohjautuviksi viimeistään vuoteen 2040 mennessä.

“Biolan on koko historiansa ajan panostanut multansa vastuullisuuteen. Yhtiö on käyttänyt kierrätysraaka-aineita koko yrityksen olemassaolon ajan ja kiertotaloutta on toteutettu jo ennen kuin koko termiä oli keksitty. Uudet tavoitteemme kirkastavat pitkäjänteistä työtämme ja sanoittavat suuntaamme.”

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa. Kohderyhmänä olivat 18–79-vuotiaat suomalaiset, ja tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1 000.

Lue lisää:

Soiden pilaamisesta syytetty Biolan uudistaa rahkasammalen korjuun työohjeet ja kertoo verkkosivuillaan suot, joissa korjuuta aiotaan tehdä

Lue lisää

Päästöt kuriin bakteereilla? Rahkasammalen istuttaminen saattaa nopeuttaa ennallistetun suon palautumista ja jarruttaa metaanipäästöjä

Kauppa ei pääse hiilineutraaliksi vielä vuonna 2035 – nykytahdilla tavoite karkaa yli 10 vuotta kauemmas

Poissa silmistä, poissa mielistä

Turpeen käyttö vaakalaudalla – EU-säädös uhkaa kiristää kasvihuoneiden, Neovan ja koko Euroopan puutarha-alan rahoitusta, jos kohteiden luokittelua ei muuteta