Erä

Syksyn karhusaalis ennätykselliset 342 kontiota – MT seurasi jahtia, tutustu karhusaaliskarttaan ja paikkakuntakohtaisiin karhusaalistietoihin

Jahti alkoi 20.8. Maa- ja metsätalousministeriön asettama suurin sallittu saalismäärä, eli 384 karhua on suurin koskaan myönnetty kaatokiintiö.
Hannu Huttu
MT Karhujahti -sivun karhusaaliskarttaan ilmestyy täplä sen paikkakunnan kohdalle, missä karhu on kaadettu. Kun saman kunnan alueella ammutaan useampi karhu, näkyy alueella kaadettujen karhujen kokonaismäärä täplässä.

Karhunmetsästys alkoi koko maassa torstaina 20.8. klo 00.00. Syksyn jahdeissa oli enimmillään mahdollista ampua yhteensä 384 karhua. Saaliiksi saatiin yhteensä 342 karhua, tiedottaa Suomen riistakeskus.

Saalismäärä kasvoi 37 eläimellä edellisvuoteen verrattuna.

Eniten lupia oli Pohjois-Karjalassa, jossa kaadettiin ennätykselliset 163 karhua. Muun eteläisen Suomen alueelta kaadettiin yhteensä 108 otsoa.

Poronhoitoalueella karhua metsästettiin 95 karhun alueellisen kiintiön nojalla. Kiintiö jakautuu itäiseen ja läntiseen osaan. Poronhoitoalueella kaadettiin yhteensä 71 karhua.

Kaatokiintiö jakaantuu poronhoitoalueen ulkopuolelle myönnettyihin kannanhoidollisiin poikkeuslupiin ja poronhoitoalueen kiintiöön.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama suurin sallittu saalismäärä, eli 384 karhua on suurin koskaan myönnetty kaatokiintiö.

Kannanhoidollisten poikkeuslupien osuus kiintiöstä on 289 karhua, poronhoitoalueen läntisen kiintiön osuus 20 karhua ja itäisen 75. Näiden lupien hupeneminen näkyy omissa graafeissaan, jotka löydät täältä MT Karhujahti -sivun yläosasta.

Kannanhoidollisten lupien ja kiintiöiden hupenemista seuraavien graafien jälkeen MT Karhujahti -sivulta löytyy karhukannan koon kehitystä kuvaava graafi. Samassa kuvassa näkyy vuosittaisten karhusaaliiden suuruudet.

Mistä MT saa karhusaalistiedot? Jokaisesta kaadetusta karhusta on tehtävä lakisääteinen saalisilmoitus Suomen riistakeskukselle. Saalisilmoitus tehdään joko Oma riista -palvelun kautta tai sähköpostilla lähimpään riistakeskuksen aluetoimistoon.

Riistakeskus päivittää omalle karhusaalis-verkkosivulleen saalistiedot, joiden perusteella MT päivittää omaa sivuaan.

MT Karhujahti -sivun karhusaaliskarttaan ilmestyy täplä sen paikkakunnan kohdalle, missä karhu on kaadettu. Kun saman kunnan alueella ammutaan useampi karhu, näkyy alueella kaadettujen karhujen kokonaismäärä täplässä.

Poronhoitoalueen eteläpuolinen Suomi on jaettu kolmeen kannanhoitoalueeseen vielä toistaiseksi voimassa olevassa karhun kannanhoitosuunnitelmassa. Uusi kannanhoitosuunnitelma on tarkoitus julkaista tämän vuoden aikana.

Karhusaaliskartassa näkyy jokaisen kunnan kohdalla, kuuluuko se vakiintuneen tai kehittyvän kannan hoitoalueeseen tai levittäytymisvyöhykkeeseen.

Karhusaalistaulukkoon kirjataan juoksevalla numeroinnilla kaikki kaadetut karhut. Kirjaus sisältää tiedon kaatopäivämäärästä, paikkakunnasta ja kaadetun karhun sukupuolesta.

Tästä taulukosta voit etsiä hakutoiminnolla, onko oman kuntasi alueelta saatu yhtään karhua saaliiksi.

Kannanhoidollisen metsästyksen poikkeusluvat on myönnetty lupa-alueittain. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa lupa-alueita on yhdeksän ja lupia on myönnetty maakuntaan yhteensä 163.

Lieksassa voi metsästää 38 karhua, Ilomantsissa 34, Keski-Karjalan lupa-alueella 31, Joensuu-Eno lupa-alueella 20, Ylä-Karjalan alueella 18, Tuupovaarassa kahdeksan, Juuassa viisi, Polvijärvellä viisi ja Liperi-Outokumpu lupa-alueella neljä karhua.

Ketkä karhuja saavat metsästää? Poronhoitoalueen eteläpuolella karhunmetsästykseen tarvitaan aina Suomen riistakeskuksen myöntämä poikkeuslupa. Luvat myönnetään pääsääntöisesti yhteislupa-alueille, joissa useampi kuin yksi metsästysoikeuden haltija hakee pyynti- tai poikkeuslupaa Suomen riistakeskukselta.

Ennen karhujahtiin osallistumista jokaisen metsästäjän on maksettava riistanhoitomaksu ja suoritettava hyväksytysti ampumakoe. Jokaisen yksittäisen metsästäjän on myös ilmoittauduttava kirjallisesti yhteislupa-alueeseen ja sitouduttava lupa-alueen sääntöihin.

Jokaisella yhteislupa-alueella metsästävällä karhuporukalla on oltava metsästyksenjohtaja.

Poronhoitoalueella on vain kaksi aluetta, itäinen ja läntinen poronhoitoalue. Karhunmetsästys perustuu alueellisiin kiintiöihin, Metsästäjät seuraavat alueellisten kiintiöiden kehittymistä. Riistakeskus määrää metsästyksen lopetettavaksi, kun kiintiö on täynnä. Poronhoitoalueella karhuporukalla ei tarvitse olla metsästyksenjohtajaa.

Seuraa MT:n verkkosivuja, tulossa on muun muassa juttu Lieksasta jahdin aloituspäivänä, Facebook-live ja muita jahdin kulusta kertovia juttuja.

24.8.2020 klo 11.30 artikkelin otsikkoon on lisätty tieto, että saaliskartta ja saalistiedot päivittyvät päivittäin. Artikkelin tekstiä on myös muokattu ja lisätty artikkelin alkuun tieto ajantasaisesta saalistilanteesta tekstimuodossa.

4.11.2020 klo 12.25 artikkeli on muokattu ja siihen on lisätty saalistiedot. Karhunmetsästys päättyi 31.10.

Lue lisää

"Haaskaepäilyjä tutkitaan liian usein törkeinä tekoina" – törkeä tekomuoto antaa viranomaisille suuremmat valtuudet käyttää ankaria pakkokeinoja

Karhunkaadon läheltä löytyvältä haaskalta on lyhyt tie raastupaan – "Ohjeistus puuttuu, kuinka pitkä suojaetäisyys haaskaan on pidettävä", sanoo asianajaja

Karhuja ammuttu 335 koko maassa – metsästys loppusuoralla, sillä kontiot siirtyvät jo talvipesille, mistä niitä ei saa ajaa liikkeelle

Riistakamera paljasti helposti syyllisen – karhu rikkoi yli 30 rehupaalia Parikkalassa