Kari Lähdekorpi kriittinen kilpailukalenterin profiilipäivien jaosta

Lähdekorpi peräänkuuluttaa laaja-alaisempaa päätöksentekokulttuuria raviurheilussa.
Kari Lähdekorpi on huolissaan, että hevosenomistajien taloudellinen asema heikkenee entisestään ravipäivien uusjaossa.