Kaasuksi, lämmöksi vai lannoitteeksi? Hevosenlannasta eroon pääseminen on osalle talleista edelleen ongelma

”Kun lantahuolto tehdään asiallisesti, lannalle on kyllä halukkaita vastaanottajia”, tutkija sanoo.
Tilaajalle
Kuivikevalinta ja kuivikkeen käyttömäärä vaikuttavat lannan jatkokäyttömahdollisuuksiin.