Hevoset

Hevosala vetoaa yhdessä hallitukseen: Markkinoista osa menetetty jo nyt, kyselyn mukaan vaikutukset voivat olla kohtalokkaat

Hevosten eläinlääkinnän hoituminen ja hevosten liikuttaminen tulee olla mahdollista myös poikkeusoloissa.
Jaana Kankaanpää
Yki 600 hevosyrittäjää kertoi koronan poikkeustilan vaikutuksista. Edessä on lomautuksia ja irtisanomisia, pahimmillaan yritysten kassakriisejä.

MTK:n hevosverkosto pelkää koronaviruksen vaikutusten olevan hevosalalle pahimmillaan kohtalokkaita. Siksi verkosto lähestyi perjantaina hallitusta nelikohtaisella esityksellä, joilla turvataan alan toiminta poikkeusoloissa.

Verkostoon kuuluvat MTK:n lisäksi Suomen Hippos, Suomen Ratsastajain liitto SRL sekä ruotsinkielinen tuottajajärjestö SLC eli se edustaa kaikkea hevosyrittämisen ja -urheilun toimintaa.

"Osa hevosalan yrittäjistä on jo menettänyt osan markkinoista ja tilanteen pitkittyessä taloudelliset vaikutukset koko hevosalaan ovat merkittävät. Vallitsevan tilanteen vuoksi alan elinkeinomahdollisuudet heikentyvät muun muassa kilpailu-, valmennus-, terapia-, ja ratsastuskoulutoiminnan estymisen vuoksi", perustelee tiedotteessa MTK:n asiantuntija Johanna Andersson.

Hevosverkosto järjesti koronan vuoksi pikakyselyn, johon vastasi yli 600 yrittäjää ajalla 20.–23.3. eli viime viikonloppuna.

Vaikutukset näkyvät kassavirran ja maksuvalmiuden vähentymisenä, ostopalveluiden heikentymisenä ja suunniteltujen investointien teettämättä jättämisenä. Vaikutukset ulottuvat myös työvoiman käyttöön, mikä johtaa lomautuksiin ja irtisanomisiin.

Taustalla on, että ravi- ja ratsastuskilpailutoiminta on seisautettu kokonaan. Ratsastustallit ovat joutuneet joko peruuttamaan kokonaan tuntejaan tai muuttamaan ryhmiä hyvin pieniksi. Esimerkiksi monien lasten vanhemmat ovat luopuneet lapsen harrastuksesta.

Lisäksi poikkeustilanne heikentää kotimaisen hevoskasvatuksen edellytyksiä.

Siitoskausi on alkamassa, ja viruksen aiheuttamilla kuljetusrajoituksilla voi olla hyvin kauaskantoiset seuraukset. Kotimainen hevoskasvatus on viime vuosina ollut muutenkin vähentymään päin koko hevosalan heikon kannattavuuden vuoksi.

MTK:n hevosverkosto esittää hallitukselle pakettia, jolla pyritään turvaamaan yrittäjien toimintaedellytysten jatkuminen, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä hevoskasvatuksen jatkumisen turvaaminen.

Tulonmenetysten vuoksi hevosalan yrittäjät tarvitsevat 9,5 miljoonan euron suoraa tukea yritystoiminnan jatkumisen turvaamiseksi.

Lisäksi esitetään muun muassa yrittäjien YEL- ja MYEL-vakuutusmaksujen lykkäystä puolella vuodella sekä arvonlisäveron poistamista tai alennusta.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) muistutti eilen eduskunnan kyselytunnilla yritysten koronapaketista keskusteltaessa, että alv:n muutos on vaikea ratkaista, koska arvonlisäverotus kuuluu EU:n yhdessä sopimiin asioihin.

Sen sijaan hän lupasi yrityksille muunlaisia huojennuksia esimerkiksi työnantajamaksujen lykkäyksiä.

Eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista on huolehdittava myös poikkeusolojen aikana.

Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että valmiuslain velvoittamana aikana eläinlääkärit voivat kiertää talleilla ja hevosia voidaan kuljettaa klinikoille rajoituksista huolimatta. Helsingin yliopistollinen hevossairaala on tällä hetkellä maan ainoa päivystävä klinikka, joten kiireellisten hevoskuljetusten pitää voida sujua sinne ilman tiesuluilla odottelua.

Liikkumisrajoitukset eivät saa vaarantaa hevosten ulkoiluttamista ja liikuttamista. "Asiakkaiden käyttöä apuna hevosten liikuttamisessa kriisiaikana erityisesti ratsastuskouluissa ja vastaavissa yksiköissä ei tule rinnastaa liiketoimintaan, vaan se tulee nähdä välttämättömänä toimenpiteenä hevosten hyvinvoinnin turvaamiseksi", vetoomuksessa lukee.

Sama pätee hevosten omistajiin.

Kasvatuskauden onnistumisen turvaamiseksi ehdotetaan myös kansallisen kotieläintuen palauttamista hevosille määräajaksi soveltuvin osin. Erityisen tärkeää tämä olisi suomenhevosen kohdalla.

Lisäksi Veikkauksen kertymästä maksettavat kasvatuspalkkiot tulee saattaa maksuun mahdollisimman pian.

Edelleen kun linja-autoyhtiöt ovat vähentäneet reittiliikennettään poikkeusolojen vuoksi, hevosala esittää, että valmiuslain nojalla velvoitetaan kaikkia liikennöitsijöitä kuljettamaan pikarahti-paketteja. Näin voidaan taata, että kotimaan tuorespermasiirrot sujuvat. Samoin ulkomailta saapuvien siirtojen takaaminen on erittäin tärkeää.

Hevosverkoston nelikohtaisen listan lopuksi katsotaan myös koronapandemian jälkeiseen aikaan. Uudessa tilanteessa hevosalan merkitys korostuu yhteiskunnan hyvinvointia lisäävänä kokonaisuutena, vetoomuksessa muistitetaan.

Siksi hevosjärjestöt toivovat maa- ja metsätalousministeriön kutsuvan koolle alan keskeiset toimijat keskustelemaan alan jatkonäkymistä.

Koko vetoomus ja esitykset ovat luettavissa hevosverkoston sivulla.

Uutista on täydennetty kello 14:45 esitysten sisällöllä ja tarkemmilla luvuilla.

Lue myös:

Ravit ajetaan ilman yleisöä 13.3. alkaen – omistajat pääsevät paikalle

Hippos työstää kolmea eri vaihtoehtoa loppuvuoden ravikalenteriksi

Hevosjärjestöt ja tuottajat tiivistävät hevosalalla edunvalvontaa – "homma ei toimi yhteisiä toimintamalleja"

Koronakriisin vaikutukset

  • Jos maan 800 ratsastustallia eivät voi jatkaa toimintaansa, niiden tuen tarve on palkkakulujen kanssa kahdeksan miljoonaa euroa kuukaudessa.
  • Ravien pysäytys 18.3.–13.4. tarkoittaa, että palkintorahoja jää jakamatta 1,2 miljoonaa euroa. Seisokin jatkuessa toukokuun loppuun summa kohoaa 4,3 miljoonaan.
  • Liki 250 ammattiravivalmentajan hevosmäärän arvioidaan putoavan 20-40 prosenttia ja menettävän tuloina noin 1,2 miljoonaa kuussa.
  • Raviradat menettävät noin 300 000 euroa kuukautta kohden.

MT Hevoset
Lue lisää

THL: Koronaepidemia yhä rauhoittumaan päin

Koronapassi etenemässä huomenna eduskunnan käsittelyyn – ulotettaisiin myös alaikäisiin, ehdottaa ministeriö

Tehohoidon tarve junnaa itsepäisesti samoissa lukemissa – Sairaalahoidossa 93 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta

Hevonen on nirso nukkuja – kuivikkeiden säästäminen ja liian pienet tilat voivat johtaa loukkaantumisiin

MT Hevoset