Hevoset

Ratsastajan oikein liikkuva lantio tekee ratsastuksesta parempaa ja harmonisempaa – myös hevosen hyvinvointi lisääntyy

Hyvin liikkuva ja hallittu lantio on tutkimuksen mukaan ratsastajalle tärkeämpi ominaisuus kuin staattinen tasapainotaito.
Sanne Katainen
Keskikehon hallintaa ja istuntaa voi harjoitella myös ratsastusimulaattorissa. Kuvaustilanteessa etsittiin sopivaa lantion ja jalkojen liikettä maastoesteradalle.

Tänä vuonna julkaistussa tanskalaistutkimuksessa todettiin 20 kokeneen ratsastajan koeryhmässä, että lantion oikeanlainen liikkuminen lisää ratsastuksen harmoniaa ja hevosen hyvinvointia. Tämä taito osoittautui tärkeämmäksi kuin ratsastajan kyky tasapainotella jumppapallon päällä.

Lantion liikkeen ja ratsastajan staattisen tasapainon tutkimus on tuorein osa laajempaa, jo aiemmin julkaistua tieteellistä kartoitusta, jossa selvitettiin ratsastajan painon merkitystä hevosen käytökseen, fysiikkaan ja askellajien symmetriaan.

Lantion liikkuvuutta käsitelleessä tutkimuksessa mitattiin muun muassa hevosen sykettä sekä stressihormoni kortisolin erittymistä ratsastuksen aikana. Lisäksi tarkkailtiin ratsastajan istunnasta johtuvaa konfliktikäytöstä hevosessa.

Ratsastajille tehtiin perinpohjainen lantion liikkuvuustutkimus ja lantion liikkuvuutta ratsastuksen aikana arvioi kokenut fysioterapeutti. Jumppapallon päällä ratsastajilta testattiin kykyä tasapainotella paikallaan pallon päällä sekä seurata lantiolla pomppivassa liikkeessä olevaa palloa.

Tutkimukseen osallistuneet hevoset olivat säännöllisessä valmennuksessa olevia kouluratsuja, joilla koetilanteessa ratsasti niiden vakiratsastaja. Hevoset olivat kaikki terveitä ja niillä käytettiin niiden omia, sopiviksi sovitettuja varusteita.

Ratsastajan kyky liikuttaa lantiotaan puolelta toiselle jumppapalloharjoituksessa korreloi vahvasti ratsastustestissä todettuun harmoniaan ja hevosen hyvään suoritukseen.

Ne ratsastajat, jotka parhaiten pitivät staattista tasapainoaan yllä jumppapallon päällä, saivat hevosessa aikaan eniten negatiivisia reaktioita. Myös heidän lantionsa liikkuvuus oli muita koehenkilöitä heikompaa.

Parhaiten lantiostaan liikkuvien ratsastajien hevosten suoritus oli energistä ja harmonista. Hevosen konfliktikäytöstä esiintyi vähemmän kuin huonommin lantiotaan käyttäneiden ratsuilla. Nämä ratsastajat saivat korkeimmat pisteet myös liikkuvan jumppapallon seuraamisesta lantiollaan.

”Ratsastaja tarvitsee vahvaa keskikehon hallintaa, jotta pystyy istunnallaan seuraamaan hevosen liikettä ja ehkäisemään tahattomien apujen antamista”, tutkijat toteavat.

Heidän mukaansa lantion liikkuvuuden tutkimustuloksien voidaan ajatella ennustavan ratsastustaidon ja ratsastuksen harmonian tasoa.

”Ratsastajan suoriutuminen lantion liikkuvuustesteissä jumppapallolla on yhteydessä hänen ratsastuksensa laatuun ja harmoniaan. Tästä syystä lantion liikkuvuutta ja hallintaa parantavat harjoitukset jumppapallolla voivat olla hyödyllisiä ratsastustaidon kehittämisessä”, tutkijat kirjoittavat.

Tutkimusraportti: Uldahl, Mette; Christensen, Janne W.; Clayton, Hilary: Relationships between the Rider’s Pelvic Mobility and Balance on a Gymnastic Ball with Equestrian Skills and Effects on Horse Welfare.

Glenn Bryant Picxsell Photogr WWW.picxsell.com
Ratsastajan lantion hallinta ja liikkuvuus osoittautuivat tutkimuksessa avaimiksi hyvään ja harmoniseen ratsastukseen.
MT Hevoset
Lue lisää

Linda Metsämäki viihtyy eteläisessä Ruotsissa: ”Halmstadista käsin on hyvä harjoittaa niin raviurheilua kuin esteratsastustakin ammatikseen"

Maria Astikainen hallitsee lännenratsut ja ravurit – häneen tutustutaan MT Hevoset -ohjelmassa sunnuntaina

Nuori ratsastaja loukkaantui vakavasti esteratsastuskilpailussa Kirkkonummella

Kirja-arvio: Elämänmakuinen heppakirja ei kaihda vaikeita aiheita – poikaystävän ratsastusonnettomuus pakottaa kasvun äärelle

MT Hevoset