Ihmiset & kulttuuri

Ei pakollista, mutta kuitenkin hyödyllistä – koulun retket tarjoavat oppia muualla kuin luokkahuoneessa

Kuten muunkin perusopetuksen, myös retkien ja leirikoulujen pitää olla ilmaisia.
Kari Salonen
Tavallisesti kevät on erilaisten koulun retkien ja leirikoulujen kulta-aikaa, mutta koronapandemia on jo yli vuoden rajoittanut liikkumista.

Koulu ei ole muusta maailmasta irrallinen saareke, ja siksi kouluista lähdetään erilaisille retkille ja vierailuille, kertoo opetusneuvos Marjo Rissanen Opetushallituksesta. Kun koulun tiloista poistutaan välillä, vahvistetaan oppilaan vuorovaikutusta ympäröivän yhteisön kanssa.

”Samalla esimerkiksi monipuolistetaan oppimisympäristöjä. Erilaiset retket myös vahvistavat oppilaiden sosiaalisia suhteita ja yhteistyökykyä, ja tarjoavathan ne myös elämyksiä ja vaihtelua koulupäiviin”, Rissanen lisää.

Kuten muunkin perusopetuksen, myös koulun retkien pitää olla maksutonta. Riippuu kuitenkin kunnasta ja opetuksen järjestäjästä, mitä koulun retkistä ylipäänsä päätetään ja millaisia määrärahoja niille budjetoidaan. Koulun retkiin liittyvien varojen keruuseen osallistumisen tulee olla oppilaille ja huoltajille vapaaehtoista.

Retkien järjestäminen ei ole pakollista, mutta toisaalta ne tukevat monia opetussuunnitelman tavoitteita. Esimerkiksi laaja-alaisen osaamisen tavoitteella tarkoitetaan yleishyödyllisiä taitoja, joita kartutetaan osana kaikkia oppiaineita ja muuta koulun toimintaa.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteita ovat esimerkiksi itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, työelämätaidot ja yrittäjyys, kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus. Tämänkaltaisia taitoja on mahdollista kartuttaa erilaisilla retkillä, olipa määränpäänä esimerkiksi luontokohde, maatila tai museo.

”Koska koulun retket ja leirikoulut ovat osa opetusta, niillä pitää siis olla kytkös opetussuunnitelmaan”, Rissanen tiivistää.

Jos koronan aiheuttamaa poikkeusta retkien järjestämiseen ei oteta huomioon, Rissanen huomauttaa, että koulun retket ovat muuttaneet vuosikymmenten aikana hieman muotoaan. Ennen oli tyypillisempää lähteä koulusta päiväretkelle, kun taas nykyään leirikouluja järjestetään usein jo alakoulussa, ja ennen korona-aikaa myös ulkomaan leirikoulujen suosio kasvoi tasaisesti.

Tavallisesti kevät on erilaisten koulun retkien ja leirikoulujen kulta-aikaa, mutta koronapandemia on jo yli vuoden rajoittanut liikkumista. THL ohjeisti alkuvuonna 2021, ettei Suomesta lähdettäisi ulkomaille leirikouluun tai opiskelijavaihtoon, mutta koulun retkiä ei kuitenkaan ole kokonaan kielletty.

Rissanen huomauttaa, että koska koronatilanne on koko ajan vaihdellut alueittain, paikallisesti on myös voitu harkita, voidaanko retkille lähteä hygienia- ja turvallisuusohjeet huomioiden.

Koulun retket ja leirikoulut

  • Suomen perustuslain mukaan jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Maksuttomuus tarkoittaa, että opetuksesta ei saa aiheutua oppilaalle kustannuksia.
  • Opetuksen käsite kattaa myös kaikki koulun työaikana toteutetut ja vuotuiseen suunnitelmaan kirjatut retket, vierailut ja vastaavan koulun alueen ulkopuolella tapahtuvan toiminnan.
  • Retket, leirikoulut ja vastaavat ovat rinnastetaan muuhun opetukseen, joten niiden tulee olla oppilaalle maksuttomia, kuten lainsäädäntö edellyttää.
  • Varojen kerääminen retkiä ja leirikouluja varten ei ole kiellettyä, jos rahan antaminen on vapaaehtoista eikä muodosta edellytystä leirikouluun osallistumiselle. Rahankeräykseen osallistumattomuus ei saa leimata oppilasta tai estää häntä osallistumasta leirikouluun.
  • Lähteet: oph.fi, finlex.fi
Lue lisää

Koulun savityöt tarjoavat tilaisuuden luvalliseen sotkemiseen – luonnonmateriaali opettaa nykyihmiselle nöyryyttä

"7. luokkalainen ei välttämättä osaa pitää vasaraa oikein päin” – käsityönopettaja on huolissaan oppilaiden perustaidoista, kun taitoaineita vähennetään

Pesäpallo taipuu korona-ajan liikuntatunneilla moneen – lajia voi pelata hygieenisesti vaikka jalkapallolla tai pehmopallolla

Jos muistat Pähkinäsaaren rauhan vuosiluvun, muistatko myös, mihin se liittyy? – "Vuosiluku on vain numerosarja siihen asti, kunnes ymmärtää, mitä silloin tapahtui, miksi ja mihin se johti"