Ihmiset & kulttuuri

Väitöskirja: Maaseudun lapsilla Suomessa parhaimmat motoriset taidot – ulkona vietetty aika näkyy lapsen tasapainossa

Maalaislasten hyvän motoriikan taustalla on runsas ulkona vietetty aika.
Kimmo Haimi
Ulkoilumahdollisuudet ja liikuntaharrastukset parantavat lasten motorisia kykyjä.

Maaseudulla asuvilla lapsilla on Suomessa parhaat motoriset taidot, ilmenee liikuntatieteiden maisteri Donna Niemistön tuoreesta väitöskirjasta. Syy maalaislasten hyvään motoriikkaan on yksinkertainen: He viettävät päiväkotipäivän jälkeen ulkona enemmän aikaa, kuin lapset kaupungeissa.

Motorisilla taidoilla tarkoitetaan esimerkiksi liikkumisessa ja urheilussa tarvittavia pallonkäsittely- ja tasapainotaitoja.

Motoriset taidot kehittyvät liikkuessa. Liikkua lapsi voi paitsi omatoimisesti pihanmaalla, myös ohjatussa harrastustoiminnassa. Väitöskirjassa molempien osalta löytyi positiivinen yhteys motorisiin taitoihin. Liikuntaharrastuksiin aktiivisimmin osallistuivat pääkaupunkiseudun lapset.

Erityisen tärkeää motoristen taitojen kehittämisessä alle kouluikäisillä lapsilla olivat spontaanit mahdollisuudet liikkua.

Asuinpaikan lisäksi lasten motoriikan kehittymiseen vaikuttivat myös henkilökohtaiset ominaisuudet. Temperamentiltaan aktiiviset lapset liikkuvat Niemistön mukaan arjessaan enemmän, jos saavat siihen mahdollisuuksia. Näin myös motoriikka kehittyy huomaamatta.

Vanhemmille väitöskirjan tulokset voivat olla lohdullisia. Kalliiden harrastusten sijasta tärkeintä on mahdollisuus liikkua vapaasti ja rauhassa. Toki erilaiset harrastukset ja vapaampi ulkoilu voivat myös tukea toisiaan.

Motoriikan kehittymiselle täytyy kuitenkin antaa aikaa. Uusien motoristen taitojen oppiminen ja tehtävistä selviytyminen voi olla lapsille hankalaa, ja vaatia suurta keskittymistä.

Nuorten lasten motoristen taitojen kehittymistä tukee myös yleensä luontainen vahva itsetunto.

"Alle kouluikäiset lapset kokevat olevansa tosi hyviä liikkumaan. Tämä on äärimmäisen tärkeää, jotta lapset jatkavat taidon opettelemista, vaikka ei heti onnistuisikaan", Niemistö sanoo väitöskirjastaan kertovassa tiedotteessa.

Niemistön väitöstilaisuus Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa on 18.6.

Lue lisää

Romupihat eivät houkuta matkailijoita eivätkä edistä Suomi-kuvaa – maaseutumaiseman ylläpito vaatii yhteistä vaivaa

Yle uutiset: Syrjäseuduille on vaikea löytää päteviä pelastajia - samaan aikaan tehtävien määrä maaseudulla kasvaa

Yle uutiset: Vaasalaisessa päiväkodissa alkaa kokeilu, jossa lapset viettävät suurimman osan päivästä ulkona: "Nyt me hypätään oravanpyörästä pois"

Maalla käy vilske monella rintamalla