Saako kunta päättää omin päin koulujen avaamisesta? Entä millaisia seuraamuksia kunnalle tulee, jos se päättää vastoin hallituksen linjauksia? Opetushallituksen johtaja kertoo - Kotimaa - Maaseudun Tulevaisuus
Tiesitkö? Voit lukea viikossa 3 artikkelia ilman tilausta - hanki rajaton lukuoikeus nyt 9,90€/kk
Kotimaa

Saako kunta päättää omin päin koulujen avaamisesta? Entä millaisia seuraamuksia kunnalle tulee, jos se päättää vastoin hallituksen linjauksia? Opetushallituksen johtaja kertoo

Jos koulut avataan kaikille oppilaille, kouluissa tulee Opetushallituksen johtajan mukaan noudattaa hygieniavaatimuksia ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan siihen, että lähikontakteja vältetään.
Vesa-Matti Väärä
Linjaus siitä, että koulut ovat nyt suurelta osin kiinni, perustuu aluehallintoviraston tartuntatautilain perusteella antamiin määräyksiin.

Hallituksen on määrä linjata koulujen avaamisesta tämän viikon aikana. Riippumatta siitä, mitä hallitus päättää, kunta ei saa toimia vastoin valtioneuvoston sitovia linjauksia.

Opetushallituksen oikeudellisten asioiden johtaja Matti Lahtinen huomauttaa Maaseudun Tulevaisuudelle, että oppivelvollisuusikäisten opetus järjestetään lain mukaan lähiopetuksena.

"Nyt poikkeusoloissa on erikseen säädetty niin, että on voitu järjestää muulla tavalla", hän sanoo.

Se, miten toimitaan, riippuu Lahtisen mukaan siitä, miten valmiuslain nojalla annettuja säädöksiä puretaan. Jos siis mitään erityissäännöstä ei tule, asia on varsin selkeä.

"Lähtökohta on, että opetus järjestetään lähiopetuksena", Lahtinen korostaa.

Jos siis hallitus linjaa, että koulut avataan, ei kunnilla ole muuta vaihtoehtoa kuin noudattaa tätä linjausta. Jos koulut avataan kaikille oppilaille, kouluissa tulee Lahtisen mukaan kuitenkin noudattaa hygieniavaatimuksia ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan siihen, että lähikontakteja vältetään.

Oikeudellisten asioiden johtaja kertoo, että lain mukaan poikkeustapauksissa yksittäisille oppilaille voidaan järjestää lähiopetuksen sijaan etäopetusta. Tällöin kyse on esimerkiksi siitä, että oppilas on esimerkiksi vaikeasti sairas.

"Ne ovat yksilöpäätöksiä, jotka perustuvat oppilaan terveydentilaan", Lahtinen painottaa.

Linjaus siitä, että koulut ovat nyt suurelta osin kiinni, perustuu aluehallintoviraston tartuntatautilain perusteella antamiin määräyksiin.

"Jos sellaiset päätökset säilyisivät voimassa edelleen, silloin kunta rikkoisi tartuntatautilakia, jos se päästääkin kaikki oppilaat kouluun", Lahtinen sanoo.

Siitä, että jokin kunta päättäisi toimia hallituksen linjausten vastaisesti, saattaa tulla monenlaisia juridisia seuraamuksia.

Lahtinen kommentoi juridisia seuraamuksia yleisellä tasolla, sillä kyse on terveydenhuoltoa koskevasta, eikä varsinaisesti opetusta koskevasta lainsäädännöstä.

Yleisesti ottaen sellaiset viranhaltijat, jotka toimivat hallituksen linjausten vastaisesti, syyllistyvät virkavelvollisuuden rikkomiseen.

"Siitä voidaan myös yksittäinen virkamies tuomita", Lahtinen sanoo.

Aluehallintovirastoilla on lisäksi oikeus kieltää lainvastainen toimenpide ja asettaa kiellon vaikutusten vahvistamiseksi uhkasakko. Toisaalta myös vahingonkorvausseuraamukset ovat mahdollisia, ja ne voivat kohdistua virkamiesten lisäksi kuntiin.

"Jos kunnassa joku toimielin päättää lain vastaisesti, sellaista lainvastaista päätöstä ei saisi laittaa täytäntöön eli täytäntöönpanosta vastaavan viranhaltijan pitäisi kieltäytyä sellaisen päätöksen täytäntöönpanosta", Lahtinen muistuttaa.

Oikeudellisten asioiden johtaja korostaa, että meillä Suomessa noudatetaan lainsäädäntöä yleisesti ottaen hyvin. Lakia saatetaan rikkoa lähinnä silloin, kun asiat ovat tulkinnanvaraisia.

"Jos on tällainen tartuntatautilain mukainen kielto päällä, kyllä se on aika selkeä tilanne, että sen mukaan toimitaan. Olisi aika vaikea ajatella tilannetta, jossa tietoisesti toimittaisiin vastoin sulkemispäätöstä", Lahtinen painottaa.

Kuntaliiton erityisasiantuntija Mari Sjöström korostaa hänkin, että hallituksen päättämä nykyinen soveltamisasetus rajoittaa lähiopetuksen järjestämisvelvoitetta. Tuo sama asetus käytännössä mahdollistaa etäopetuksen järjestämisen niin, että oppilaiden opetus voidaan järjestää etänä.

"Jos sitä ei ole, silloinhan tällaista etäopetusta ei voida toteuttaa", Sjöström sanoo.

Erityisasiantuntija painottaa, että perusopetuslaki ei tunnista poikkeusoloissa käytössä olevaa etäopetusratkaisua.

"Opetussuunnitelman perusteissa on yhtenä opetusjärjestelynä etäyhteyksiä hyödyntävä opetus, mutta sekin lähtee siitä, että oppilas on koulussa ja käytetään etäyhteyksiä vaikka koulusta toiseen", Sjöström täsmentää.

Jos hallitus päättää avata koulut, jotkut vanhemmat saattavat ajatella, etteivät halua päästää lastaan kouluun tartuntavaaran takia. Lahtinen muistuttaa, että poissaolo opetuksesta edellyttää koulusta saatua lupaa. Toisin sanoen huoltajien tulee siis perustella, miksi lapsi ei voi tulla kouluun.

"Oppilaan opettaja tai rehtori harkitsee, ovatko perustelut riittäviä, että lupa voidaan myöntää. Olennaista on, että oppilaita kohdellaan yhdenvertaisesti", Lahtinen sanoo.

Esimerkki hyväksyttävästä syystä, jonka perusteella poissaololuvan voi saada, on se, että oppilas tai hänen perheenjäsenensä kuuluu terveydentilansa perusteella koronaviruksen riskiryhmään.

Juttua päivitetty 29.4. kello 11.03: Lisätty Kuntaliiton Mari Sjöströmin kommentit.

Lue lisää:

Hallituksen koronalinjaus: Poikkeuslaki käyttöön – koulut kiinni, merkittäviä rajoituksia liikkumiseen, vanhukset eristetään

Koulunjohtaja on huolissaan erityisoppilaista poikkeusoloissa – "Toisille tämä voi olla melkoinen katastrofi"

Lue lisää

Tutkijat selvittivät ruuan toimitusketjujen selviämistä koronakriisissä: Ennustemallit ja historiaan pohjaavat toimintatavat menettivät merkityksensä, sen sijaan siirryttiin päivittäiseen suunnitteluun ja yhteydenpitoon

THL: Suomessa todettu kuusi uutta koronavirustartuntaa

Kauppajätti Keskolta positiivinen tulosvaroitus koko vuodelle: Odottaa myös toisen vuosineljänneksen liikevoiton nousevan

Tilastokeskus: Teollisuuden näkymät synkkenivät toukokuussa – uudet tilaukset romahtivat runsaan neljänneksen