Oljen ympärille voisi rakentaa biohiili- ja energiaosuuskuntia

Osuuskunta voisi myydä osan biohiilestä ja lisäksi myydä hiilidioksidin poistoa sekä muita ympäristöpalveluja. Osan biohiilestä ja energian voisivat hyödyntää osuuskunnan jäsenet.
Osuuskuntaan kuuluisi tiloja ja kunta sekä paikallista teollisuutta, jotka voivat käyttää syntyvän bioenergian. Pyrolyysissä syntyisi useita myytäviä tuotteita ja palveluja.