Syysviljoista vain kolmannes selvisi talven yli, valkuaiskasvien ja viherlannoitusnurmien aloissa kasvua

Luonnonvarakeskuksen julkaisema ennakkotilasto vuoden 2022 viljelyaloista kertoo epäsuotuisasta talvesta ja kasvaneista tuotantopanosten hinnoista.
Tilaajalle
Talvituhot kohdistuivat eniten Varsinais-Suomeen.