Vaara vaanii koneiden huoltotöissä

Koneiden huolto- ja korjaustöihin sisältyy iso tapaturmariski, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitoksen Koneturva-hankkeen ensimmäiset tulokset kertovat.