Maatalousyrittäjien työn ilo on lisääntynyt ja stressi ja masentuneisuus vähentyneet

Nuorimmat eli alle 40-vuotiaat yrittäjät kokevat eniten työtyytyväisyyttä ja työn iloa.
55 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti olevansa tyytyväisiä nykyiseen työhönsä maatalousyrittäjänä.