Eläinsuojeluvalvontaa tekevät virkaeläinlääkärit kokevat turvattomuutta – pakeneminen ja poliisin apu joskus ainoita keinoja selvitä uhkaavista tilanteista

Työ aiheuttaa stressiä yli puolelle eläinsuojeluvalvontaa tekevistä virkaeläinlääkäreistä, selviää Helsingin ylipistossa tehdystä tutkimuksessa.
Eläinlääkäreitä kuormittavat uhkaavien tilanteiden lisäksi työn ja yksityiselämän epätasapaino ja ylityöt.